Osnovano Partnerstvo za urbane inovacije

U okviru projekta PAMETNI gradovi, 19.11.2019. godine održan je prvi sastanak zainteresovanih strana za planiranje Linijskog parka na Dorćolu i osnovano je Partnerstvo za urbane inovacije. Skupu je prisustvovalo gotovo 60 učesnika iz preko 35 lokalnih i nacionalnih institucija javnog i privatnog sektora, akademske zajednice i civilnog društva.

Ovaj događaj sastojao se od informativne sesije koju su održali Sekretarijat za zaštitu životne sredine i CEUS, otvorene diskusije i inicijalnog interaktivnog mapiranja potreba, želja i prvih predloga prirodom-inspirisanih rešenja za prostor Linijskog parka na Dorćolu. Motivisani učesnici predložili su brojne kvalitetne i kreativne ideje, uključujući uvođenje urbanog pčelarstva, zvukove prirode u električnim vozilima GSP-a, alarme za zagađenje vazduha u obliku bedževa, ali i integrisanje prirodom-inspirisanih rešenja u srednjovekovno i industrijsko arhitektonsko nasleđe.

Reakcije učesnika skupa bile su vrlo pozitivne i konstruktivne, a većina učesnika potvrdila je da su stekli jasnu predstavu o projektu i dobro razumeli kocept prirodom-inspirisanih rešenja, kao i da veruju u potencijal kolaborativnog planiranja i ko-kreacije.

One Reply to “Osnovano Partnerstvo za urbane inovacije”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *