Fokus grupa 1

U decembru 2021. organizovale smo prvu fokus grupu na temu ekološkog indeksa. Sa predstavnicima struke (strukovnim udruženjima, projektantima, proizvođačima tehničkih rešenja i akademijom) sagledali smo trenutne tehničke kapacitete u Beogradu i sagledali ključna pitanja za dalje razmatranje uvođenja ekološkog indeksa u praksu planiranja u Beogradu.

Sastanku su prisustvovali Danica Laćarac (Nacionalna asocijacija zelenih krovova), Kosta Bolbodjevski (ZinCo), Slavica Čepić (Šumarski fakultet), Ksenija Lalović (Arhitektonski fakultet), Nataša Ćuković-Ignjatović (Arhitektonski fakultet), Ana Šabanovović (Arhitektonski fakultet), Ranko Božović (EnPlus), Ana Simić (CEUS), Ana Mitić-Radulović (CEUS) i Marija Pilčević (CEUS).

Možete pogledati o kojim smo temama razgovarali i koja smo pitanja pokrenuli:

Ova fokus grupa bila je jedna od aktivnosti koje je CEUS realizovao u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“, koji je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovela Trag fondacija.