Održan trening o zelenoj infrastrukturi i prirodom-inspirisanim rešenjima kao strateškim odgovorom na izazove u gradskim sredinama”

U neobično toploj pretprazničnoj atmosferi (i meteorološki, i društveno), 26. i 27. decembra 2023. godine, CEUS je, u saradnji sa UNEP-om i UN Habitat-om, održao trening o zelenoj infrastrukturi i prirodom-inspirisanim rešenjima kao strateškim odgovorom na izazove u gradskim sredinama, za predstavnike centralnog nivoa uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća, ali i stručnjake u oblasti planiranja i projektovanja.

Okupili smo zaposlene u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvu zaštite životne sredine, Sekretarijatu za zaštitu životne sredine Grada Beograda, Sekretarijatu za saobraćaj Grada Beograda, Službi glavnog gradskog urbaniste Beograda, Urbanističkom zavodu Beograda, JKP-u “Zelenilo Beograd”, Gradskom zavodu za javno zdravlje, Udruženju pejzažnih arhitekata Srbije, Šumarskom fakultetu UB, Arhitektonskom fakultetu UB, Institutu za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta UB, WWF Adria, privatnim projektantskim biroima iz Beograda, IT kompaniji iz Pariza Natural Solutions, neformalnoj grupi Divlji Beograd, ali i UNEP-u i UN-Habitat-u. 

Trening je vođen kroz tri modula, koji su analizirali integrisanje prirodom-inspirisana rešenja u javne politike, u urbanističko planiranje, ali i uticaj ovakvih rešenja na kvalitet vazduha i javno zdravlje.

Svi moduli predstavljeni su kroz kratka teorijska i konceptulna predavanja i studije slučaja, koji su rezultat istraživačkog rada na projektu “Prirodom-inspirisana rešenja za unapređenje kvaliteta vazduha u gradovima u regionima Zapadnog Balkana i Centralne Azije i povećanu otpornost na Covid-19”. Ovaj projekat sprovodi Program Ujedinjenih nacija za životnu sredine (UNEP), u partnerstvu sa UN Habitat-om, uz podršku Razvojnog fonda Ujedinjenih nacija. Projekat je regionalnog karaktera, te ima za cilj da unapredi kapacitete Srbije, Kirgistana i Tadžikistana da podrže zdrav život u urbanim sredinama i upravljanje kvalitetom vazduha kroz prirodom-inspirisana rešenja.

Ključne tačke treninga bile su upoznavanje učesnika sa:

– konceptom prirodom-inspirisanih rešenja, njihovom primenom u različitim kontekstima i za rešavanje različitih društvenih izazova;

– postojećim strateškim i programskim okvirom koji prepoznaje i/ili integriše prirodom-inspirisana rešenja na nacionalnom i lokalnom nivou; 

– postojećim i potencijalnim načinima za integrisanje prirodom-inspirisanih rešenja u prostorne i urbanističke planove, kroz primenu alata poput ekološkog indeksa ili neto dobiti za biodiverzitet, ali I upoznavanje sa konkretnim primerima dobre prakse  u Srbiji;

– primeni prirodom-inpirisanih rešenja u funkciji unapređenja kvaliteta vazduha u urbanim sredinama, uticajima i efektima ovih rešenja na poboljšanje javnog zdravlja i blagostanja građana, I upoznavanje sa sistemima za praćenje i vrednovanje (evaluaciju) efekata primenjenih rešenja i javnih politika.

Posebno nam je drago što je trening bio vrlo interaktivan, pa su često pokretane diskusije, kao i razmena ideja, mišljenja i praktičnih rešenja za integrisanje prirodom-inspirisanih rešenja u lokalne planove, politike, programe i projekte, koje su učesnici sami prepoznali u svojim lokalnim sredinama. Verujemo da je ovom prilikom započet veoma značajan dijalog između lokalnih aktera, kako iz Grada Beograd, tako i među predstavnicima gradskih uprava i stručnjaka koji dobro poznaju prilike  u drugim lokalnim sredinama Srbije, kao što su Kragujevac, Niš, Kraljevo, Valjevo, Aranđelovac…

Nacrt dnevnog reda možete pogledati u nastavku kao i delić atmosfere na samom treningu.

Okrugli sto: Razvija(j)mo zelene gradove zajedno, 23.06.2023. od 10:30

Sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na okrugli sto “RAZVIJA(J)MO ZELENE GRADOVE ZAJEDNO”, koji će biti održan u petak, 23. juna 2023. od 10:30 do 14:30 časova u Aneksu Kule Nebojša, u Bulevaru vojvode Bojovića u Beogradu. Događaj organizuje CEUS u saradnji sa Programom UN za životnu sredinu. Ohrabrujemo Vas da aktivno učestvujete, i da doprinesete razgovoru i zaključcima ovog skupa.

Okrugli sto će se sastojati iz dve sesije:
I. Prirodom-inspirisana rešenja: okvir i praksa (dominantno sagledava perspektivu stručne javnosti i donosilaca odluka), i
II. Planiranje za budućnost: obrazovanje i saradnja (objašnjava važnost participacije i uključivanja mladih u realne procese razvoja gradova).

U okruglom stolu će učestvovati predstavnici različitih sektora: međunarodnih organizacija, centralne i lokalne uprave, javnih preduzeća, privatnih kompanija, akademije i udruženja, koji se aktivno bave zelenom infrastrukturom, adaptacijom na klimatske promene, uključivanjem javnosti u procese participativnog planiranja i edukacijom.

Nacrt Dnevnog reda ovog događaja možete pogledati ovde:

Ovim događajem najavićemo i aktivnosti koje će CEUS sprovoditi u narednom periodu kroz dva nova projekta: Prirodom-inspirisana rešenja za unapređenje kvaliteta vazduha u gradovima (uz finansijsku podršku UNEP-a) i Mreža za obrazovanje u oblasti prirodom-inspirisanih rešenja (uz finansijsku podršku programa Horizont Evropa).

Ove aktivnosti će, između ostalog, uticati na razvoj Strategije zelene infrastrukture grada Beograda, i nadamo se – mnoge druge važne razvojne procese.
 
Molimo Vas da svoje učešće na ovom događaju potvrdite registracijom na sledećem linku: https://forms.gle/SSkhkCsnFZrPqN5TA, a detaljan Dnevni red događaja poslaćemo registrovanim učesnicima pred događaj.

Projekat Prirodom-inspirisana rešenja za unapređenje kvaliteta vazduha u gradovima u regionima Zapadnog Balkana i Centralne Azije i povećanu otpornost na COVID-19 sprovodi Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu, u partnerstvu sa UN-Habitat-om i uz podršku Razvojnog fonda Ujedinjenih nacija. Projekat ima za cilj da unapredi kapacitet Srbije, Kirgistana i Tadžikistana da podrže zdrav život u urbanim sredinama i upravljanje kvalitetom vazduha kroz prirodom-inspirisana rešenja, istovremeno doprinoseći ekonomskom oporavku nakon pandemije.

Nadamo se susretu i razgovoru sa Vama!

Zelena šetnja – Vračar

Početkom oktobra 2022. organizovali smo šetnju centralnim gradskim ulicama – kroz gradsku opštinu sa najmanje zelenila – Vračar, vođeni Miljom Vuković iz inicijative @divljibeograd i Nadom Jadžić, pejzažnom arhitekticom.

Govorili smo o osećanjima koja kod nas pobuđuju pojedini gradski prostori, o važnosti unutrašnjih dvorišta i njihovom projektovanju. Analizirali smo koji su to dobri i loši primeri u primeni zelenila na i u okviru objekata i kako se ponašamo prema sadnicama starim više decenija.

I najvažnije – podelili smo sa drugima svoja mišljenja, strahove ali i vizije i napore ka životu u zelenijem gradu…

Javni uvid u Nacrt PDR-a za linijski park – Beograd

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda oglasio je danas JAVNI UVID u NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA LINIJSKI PARK – BEOGRAD, GO STARI GRAD I PALILULA, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu! ???

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave u Ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) od 17. maja do 15. juna 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Informacije o predloženim rešenjima zainteresovanim licima davaće predstavnik Urbanističkog zavoda Beograda utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova. ?

Tekst, grafičke priloge i dokumentacionu osnovu Nacrta plana možete pogledati ovde.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu tokom javnog uvida podneti primedbe na planirana rešenja Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda u pisanoj formi, na pisarnici u Ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 15. juna 2021. godine. ???

JAVNA SEDNICA Komisije za planove održaće se u zgradi Gradske uprave, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu)1. jula 2021. godine u 8 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove.

Za dodatne aktivnosti tokom javnog uvida pogledajte ovaj link.

Mapa puta za prirodom-inspirisana rešenja

U okviru projekta CLEVER Cities, izrađena je Mapa puta za pilot primenu prirodom-inspirisanih rešenja u PDR-u za Linijski park. Izveštaj je pripremljen u skladu sa obrascem koji su osmislili naši partneri iz Grada Malmea i evropskog sekretarijata organizacije ICLEI i na engleskom je jeziku. Do 2023. gdoine pripremićemo i Plan sprovođenja prirodom-inspirisanih rešenja, kao i Plan finansiranja.

Javna tribina u okviru globalnog online festivala “The Nature of Cities”

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na virtuelnu javnu tribinu koju organizujemo u okviru globalnog online festivala The Nature of Cities, u petak, 26. februara od 10:15 časova: Izazovan put ka ko-kreaciji: Kako integrisati prirodom-inspirisana rešenja u planiranje i javne politike u Srbiji?

 

Želimo da iniciramo konstruktivan dijalog iz više perspektiva o tome kako možemo unaprediti planiranje zelenih prostora, zelene infrastrukture i prirodom-inspirisanih rešenja u lokalnom kontekstu.

 

U prvom delu razgovora napravićemo kratak pregled mogućih unapređenja kroz planove, odluke i zakonsku regulativu putem kratkih uvodnih govora (ukupno 45 minuta), dok će drugi deo razgovora biti otvorena diskusija za sve učesnike (45 minuta). Razgovor će se održati na srpskom jeziku.

 

U prvom delu razgovora biće predstavljene sledeće teme:

 

• PDR za linijski park – Beograd – Milena Solujić i Tamara Tahov, Urbanistički zavod Beograda
• Dodatni predlozi za Linijski park u Beogradu – dr Marija Martinović, CEUS
• GUP Beograda 2041 – mr Aleksandar Vučićević, Urbanistički zavod Beograda
• Ideje građana za GUP Beograda 2041- dr Iva Čukić, Ministarstvo prostora
• Ekološki indeks u PGR-u sistema zelenih površina Beograda – mr Anica Teofilović, Urbanistički zavod Beograda
• Ideja Ekološkog indeksa kao posebne gradske odluke – Ana Mitić-Radulović, CEUS
• Zakonski okvir i zelena infrastruktura – nedostaci i potencijali – Vesna Šabanović, Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda
• Pregled mogućih izmena zakonskih i strateških dokumenata u cilju sprovođenja prirodom-inspirisanih rešenja – dr Siniša Trkulja, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukrure.

 

Da biste prijavili svoje učešće na ovom događaju, potrebno je da se registrujete za ceo festival na sledećem linku, a više informacija o besplatnoj registraciji i tehnčkim detaljima pogledajte ovde.

 

Beogradska živa urbana laboratorija – BELLAB sertifikovana od strane ENoLL-a

Beogradska živa urbana laboratorija – BELLAB, kao platforma nastala u saradnji Centra za eksperimente i urbane studije – CEUS, Sekretarijata za zaštitu životne sredine, Centra za promociju nauke – CPN i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, setifikovana je kao prva živa urbana laboratorija u Srbiji, ali i na celom Zapadnom Balkanu, od strane Evropske mreže živih laboratorija – ENoLL.

BELLAB je rezultat međuinstitucionalne saradnje dva projekta iz okvira Horizon 2020 koja se bave mapiranjem i strategijama prilagođavanja na klimatske promene kroz procese ko-kreacije: CLEVER Cities i TeRRIFICA.

U okviru CLEVER Cities projekta inicirana je primena metodologije žive urbane laboratorije radi urbane obnove i urbanističkog planiranja Linijskog parka u Beogradu, uz primenu prirodom-inspirisanih rešenja.

U prvoj fazi, zajednički su se istraživali i mapirali izazovi i potrebe: kroz elektronski upitnik za građane o sadržajima budućeg parka, dve fokus grupe, otvorenu radionicu za građane i javne elektronske konsultacije uoči ranog javnog uvida. Informacije i rezultati ovih procesa mogu se detaljno pregledati na ovoj platformi.

Sprovedena je i faza eksperimentisanje, kroz stvaranje prototipa predloženog rešenja – u vidu idejnih rešenja deset „zona“ budućeg parka, koje je kreiralo deset mladih arhitektonskih i transdisciplinarnih timova.

Očekuje nas testiranje i unapređenje prototipa, kroz niz javnih događaja koji će omogućiti dijalog i kokreaciju, kao što su javna izložba, prezentacija svih timskih rešenja, ali i niz stručnih razgovora o planiranju zdravog i održivog grada.

U poslednjoj fazi, očekujemo evaluaciju idejnog rešenja i sprovođenje konačnog rešenja kroz usvajanje plana detaljne regulacije, a zatim i stvaranje budućeg parka kao nove zelene oaze Beograda.

BELLAB platforma je osmišljena kako bi se ostvarila komunikacija i saradnja različitih zainteresovanih strana i građana, i omogućio transparentan proces uključivanja stručne i šire javnosti u procese donošenja odluka. Platformu je podržao Arhitektonski fakultet u Beogradu, gde je u okrviru nastavnog programa priređen Katalog prirodom-inspirisanih rešenja koja su prilagođena lokalnom kontekstu. Takođe, platforma je u vezi sa Centrom za promociju nauke, koji sprovodi projekat TeRRIFICA, koji se bavi građanskim naučnim istraživanjima (citizen science) i zajedničkim mapiranjem klimatskih promena, kroz primenu crowd-mapping alata. Prepoznavanje zajedničkih aktivnosti i ciljeva, kao i sinergija učesnika ovih projekata, doveli su do odluke da se kroz razvoj i nadgradnju postojeće platforme inicira BELLAB živa urbana laboratorija.

Nacrt Akcionog plana za sprovođenje Strategije održivog urbanog razvoja RS do 2030. godine

U novembru i decembru prošle godine održana je javna rasprava o Nacrtu Akcionog plana za period od 2020. do 2022. godine radi sprovođenja Strategije održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine. Uspostavljanje BELLAB-a i aktivnosti podrške sprovođenju CLEVER Cities projekta navedeni su u tri mere ovog dokumenta:

  • Promovisanje i planiranje urbanog baštovanstva i urbane poljoprivrede u zoni budućeg Linijskog parka; potencijalno i pilot izvođenje (vertikalnih bašti ili zajedničkih malih horizontalnih bašti) (1.1.1.1),
  • Promovisanje primene i planiranje prirodom-inspirisanih rešenja za urbanu regeneraciju i uređenje i očuvanje javnih prostora u zoni budućeg Linijskog parka (2.1.3.1),
  • Uspostavljanje Partnerstva za urbane inovacije i platforme Beogradska živa urbana laboratorija – BELLAB, radi kolaborativnog planiranja prirodom-inspirisanih rešenja (testiranje na primeru PDR-a za Linijski park na Dorćolu) (3.4.3.1).

Nacrt Akcionog plana predviđa brojne interesantne i napredne inicijative, pa se nadamo njegovom skorom usvajanju i doslednom sprovođenju.