Zelena šetnja za decu

U avgustu smo sa mališanima u Bloku 45, vođeni Miljom Vuković iz inicijative @divljibeograd, napravili malu mapu prirode u gradu. Svi primeri i priče o kojima smo govorili bili su isključivo o stvorenjima iz okolnih savskih blokova.

Govorili smo o osama, ježevima, vetruškama, ribaricama, rakovima, stenama, pčelama, šakalima, lipama, maslačcima, slepim miševima i zelenim žunama…

Govorili smo o tome šta sve može da bude stanište – i livadica, i zgrada, i obala, i jedno drvo, ili žbun, ili hrpa lišća, ili žardinjera na našoj terasi…

Deca koja su juče bila sa nama u šetnji znaju dosta o raznim životinjama , ali uglavnom ne o onim bićima iz neposredne blizine… Više znanja imaju o egzotičnim vrstama, zbog dečijih emisija i crtaća koje gledaju.

Čini nam se da im nedostaje prilika za neposredno opažanje i upoznavanje prirode, ali i praktičnih dečijih edukativnih sadržaja o prirodi koja ih u gradu okružuje…

Upravo zato, odlučile smo se na neobičan korak – pripremu jednostavne edukativne igre za decu, o biodiverzitetu grada!