ENERGETSKO PLANIRANJE

Tokom jeseni 2022, CEUS i Fondacija Hajnrih Bel sprovode niz aktivnosti na mapiranju aktera energetske tranzicije i uključivanju stručne i šire javnosti u proces energetskog programiranja i planiranja.

Neke od ovih aktivnosti su:

– priprema prvog serijala podkasta ZDRAVI.GRAD od 4 epizode,

– organizacija fokus grupa sa predstavnicima razičitih sektora,

– organizacija javnog događaja – okruglog stola, u kontekstu ažuriranja Programa i izrade Plana energetske efikasnosti za Grad Beograd za 2023. godinu.