Publikacija o ekološkom indeksu

U okviru projekta “Zagovaranje ekološkog indeksa u planiranju Beograda”, koji je CEUS realizovao u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“, pripremljena je publikacija “MOGUĆNOSTI PRIMENE EKOLOŠKOG INDEKSA U PLANIRANJU BEOGRADA“.

Publikacija sadrži osnovne informacije o intenzivnoj izgradnji u Beogradu poslednjih godina, ali i informacije o ranjivosti ovog regiona na klimatske promene, kao i jednostavno i ilustrativno objašnjenje koncepta ekološkog indeksa. Takođe, sadrži Analizu primera dobre prakse, i Polazne osnove za primenu ekološkog indeksa u planiranju Beograda.

Uživajte u čitanju!