POSTER o biodiverzitetu

U saradnji sa inicijativom Divlji Beograd i Belgrade Bees Ecology, CEUS je započeo obraćanje privatnim kompanijama kroz informativno-edukativnu kampanju o značaju zdravijeg održavanja zelenih površina u privatnom posedu…

Ova inicijativa nastavljena je kroz projekat “Ekološki parametri za zdravije gradove“.