PGR Beograda 2022

Tokom Javnog uvida u Nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd (celine I-XIX) – (I faza – 2. Etapa), CEUS je podneo primedbe u tri domena:

  1. Unapređenje ekoloških funkcija na parceli i stavarnje uslova za primenu ekološkog indeksa, definisanog PGR-om sistema zelenih površina Beograda (PGR SZPB) (Sl. list grada Beograda 110/2019);
  2. Stvaranje uslova za planiranje i sprovođenje urbane poljoprivrede na građevinskom zemljištu javnih namena, ili do privođenja nameni;
  3. Prenamene zemljišta.

Iako su brojne primedbe koje se odnose na stvaranje uslova za planiranje i sprovođenje urbane poljoprivrede prihvaćene, zbog čega smo veoma ponosni i srećni, za unapređenje ekoloških funkcija na parceli apsolutno nije bilo sluha – gotovo sve primedbe su odbačene.

Iz ovog Izvoda iz Izveštaja sa javnog uvida zaključujemo samo da je zagovaranje ekoloških urbanističkih parametara potrebno sprovoditi sistematično i uporno, kroz više različitih aktivnosti koje se u međusobnoj sinergiji.