JAVNI UVID U NACRT PLANA

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda oglasio je 17. maja JAVNI UVID u NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA LINIJSKI PARK – BEOGRAD, GO STARI GRAD I PALILULA, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave u Ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) od 17. maja do 15. juna 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Informacije o predloženim rešenjima zainteresovanim licima davaće predstavnik Urbanističkog zavoda Beograda utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova.

Tekst, grafičke priloge i dokumentacionu osnovu Nacrta plana možete pogledati ovde.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu tokom javnog uvida podneti primedbe na planirana rešenja Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda u pisanoj formi, na pisarnici u Ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 15. juna 2021. godine.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove održaće se u zgradi Gradske uprave, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 1. jula 2021. godine u 8 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove.

Tokom trajanja javnog uvida organizovana je i Izložba idejnih rešenja mladih transdisciplinarnih timova za Linijski park, na platou ispred Beton hale.

Naši prvi utisci o rezultatima dosadašnje participacije građana u izradi ovog plana objavljeni su na portalu Gradnja.

Pored zakonom propisane, formalne procedure, CEUS će podržati učešće javnosti u analizi i reakcijama na ovaj Nacrt kroz nekoliko neformalnih instrumenata:

– Svoje komentare na Nacrt plana možete u svakom trenutku ostaviti na digitalnoj mapi, u miro aplikaciji; ovi komentari biće baza za diskusiju koju ćemo organizovati u kasnijoj fazi javnog uvida, a pretočićemo ih i u formalne primedbe na Nacrt plana;

– Organizujemo “otvorene prozore” i “otvorena vrata”: tokom trajanja javnog uvida, svake SREDE (19. maja, 26. maja, 2. juna i 9. juna) smo vam na raspolaganju za razgovor o ovom Nacrtu, od 11:00 do 12:00 u “digitalnom prostoru”, na ZOOM sastanku, a od 12:00 do 13:00 časova u prostorijama Nove Iskre na Dorćolu;

– Sa članovima Partnerstva za urbane inovacije, organizovali smo fokus grupu 31. maja;

– U subotu, 5. juna od 11:00 časova organizovaćemo JAVNU DISKUSIJU: prezentaciju Nacrta plana i razgovor sa građanima, u Dorćol Platzu;

– Nakon radionice, organizovaćemo kratak Upitnik, kako bismo zajedno sa vama još jednom promislili i o procesu izrade ovog Nacrta plana, ali i o samom rezultatu – o sadržaju Nacrta;

Tokom javnog uvida ima i brojnih događaja koji su indirektno vezani za ovaj prostor ili za temu zdravijih gradova:

21. maja na BITEF ZONI 2021 razgovarali smo sa Miljom Vuković na otvorenom predavanju sa temom PRIRODA, GLAVNI SAVEZNIK ODRŽIVIH GRADOVA,

27. maja o ovoj temi razgovarali smo i na MIKSER festivalu