Prvi skup – osnivanje 19.11.2019.

Partnerstvo za urbane inovacije osnovano je 19. novembra 2019, radi sprovođenja projekta CLEVER Cities u Beogradu i kolaborativnog planiranja Linijskog parka na Dorćolu, uz primenu prirodom-inspirisanih rešenja. Poziv za imenovanje članovaprisustvo sastanku upućen je ka više od 50 institucija, a skupu je prisustvovalo oko 60 učesnika koje je imenovaleo 35 lokalnih i nacionalnih institucija javnog i privatnog sektora, akademske zajednice i civilnog društva:

Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Služba glavnog urbaniste Grada Beograda, Urbanistički zavod Beograda, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P., Centar za eksperimente i urbane studije, PU „Dečji dani”, Tehnička škola „Drvo art“, Elektrotehnička škola „Stari grad”, Prva beogradska gimnazija, Baletska škola “Lujo Davičo”, Fakultet za specijalnu edukaciju, Bitef teatar, Muzej Nikole Tesle, UG Šuma peva, UG Ulice za bicikliste, GSP Beograd, JKP „Beogradske elektrane“, JKP „Zelenilo Beograd“, JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, JKP „Parking servis“, JP „Beogradska tvrđava“, Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda, JVP „Srbijavode“, “Infrastruktura železnice Srbije” ad, JKP „Beogradski metro i voz”, Luka „Beograd” a.d, JKP “Gradske pijace”, Arhitektonski fakultet UB, Šumarski fakultet UB, Hemijski fakultet UB, Udruženje arhitekata Srbije, Savet zelene gradnje Srbije, EnPlus Consultancy, Strawberry energy, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Stalna konferencija gradova i opština.

Ovaj događaj sastojao se od informativne sesije koju su održali Sekretarijat za zaštitu životne sredine i CEUS, otvorene diskusije i inicijalnog interaktivnog mapiranja potreba, želja i prvih predloga prirodom-inspirisanih rešenja za prostor Linijskog parka na Dorćolu. Dnevni red događaja možete pogledati ovde.

 

Motivisani učesnici predložili su brojne kvalitetne i kreativne ideje, uključujući uvođenje urbanog pčelarstva, zvukove prirode u električnim vozilima GSP-a, alarme za zagađenje vazduha u obliku bedževa, ali i integrisanje prirodom-inspirisanih rešenja u srednjovekovno i industrijsko arhitektonsko nasleđe. Objavljen je detaljan Zapisnik sa ovog skupa, a možete pogledati i prezentacije koje su održane:

Dejan Tripković    Maja Jovanović

Ana Mitić-Radulović    Ksenija Lalović

Lista učesnika je takođe dostupna javnosti.

   

Oko 35% učesnika popunilo je evaluacioni obrazac, a njihove reakcije bile su vrlo pozitivne i konstruktivne: većina je potvrdila da su stekli jasnu predstavu o projektu i dobro razumeli kocept prirodom-inspirisanih rešenja, kao i da veruju u potencijal kolaborativnog planiranja i ko-kreacije.

Možete pogledati i kompletnu evaluaciju.

Još fotografija sa skupa…