OTVOREN JE KONKURS ZA ZELENIJE OSNOVNE ŠKOLE

Kako bismo zajedno stvarali zdraviju sredinu za naše najmlađe, ali i zdravije radno okruženje za zaposlene u obrazovanju, CEUS Vas poziva da prijavite osnovnu školu u kojoj radite i predložite prirodom-inspirisano rešenje koje je primenjivo i koje može biti sprovedenou prostoru Vašeg školskog dvorišta, ili na objektu Vaše škole.

Prirodom-inspirisano rešenje Vaše škole može biti vrt za oprašivače u dvorištu, senzorni vrt sa začinskim biljem, jestiva bašta za uzgoj povrća ili bobičastog voća, hotel za insekte, mala veštačka bara, akvaponični sistem za uzgoj mikrobilja, zeleni zid, deo zelenog krova, zeleno igralište, ili bilo šta drugo, zdravo i inspirativno što sami osmislite…

Nakon pregleda prijava, izabraćemo 5 škola sa kojima ćemo tokom septembra i oktobra održati radionice ko-kreacije zelenih rešenja sa decom, učiteljima, nastavnicima i roditeljima, a tokom jeseni ćemo izabrati 3 škole u kojima će se najkasnije do proleća 2025. godine sprovesti manje intervencije ozelenjavanja, svaka u vrednosti do 2.500 evra.

Više o ovom konkursu i načinima prijave saznajte ovde.

Izabrana učesnica Letnje škole u Atini

Na Javni poziv za Letnju školu na temu ekologije i prirodom-inspirisanih rešenja za učitelje, nastavnike i ostale edukatore u Atini pristiglo nam je pet prijava. Izbor je bio vrlo težak, ali je na posletku izabrana profesorka razredne nastave u OŠ “Ivan Gundulić” u Novom Sadu.

Ona je autorka i glavna koordinatorka projekta Organska bašta u školi, podržanog od strane Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja, kao i projekta Preduzetne škole sa temom Organska bašta, jedanog od najuspešnije realizovanih u Srbiji, i kao takvog prestavljenog u Skupštini grada Novog Sada.

Preko 400 učenika iz drugih škola imalo je priliku da budu gosti OŠ “Ivan Gundulić” i vide prednosti ovakvog načina rada, a kroz međuvršnjačku edukaciju podsticali su interesovanje da se ovakvi projekti prošire.

Autorka je i koordinatorka projekta kojim se škola predstavila na konkursu Zelene škole Vojvodine, gde je osvojila prvo mesto.

Učešćem u projektu Design for change Serbia, podstakla je svoje učenike da budu pokretači promene i formiraju Reciklažni centar u svojoj zajednici i time doprinesu smanjenju reciklabilnog otpada. Svojim radom uticali su na celu društvenu zajednicu, koja se uključila i pridružila inicijativi za zelenije okruženje.

Kao sardnik Mreže kulturnih stanica u Novom Sadu i Naučnog kluba u Novom Sadu održala je preko 60 radionica Uz nauku raSTEM i 40 radionica Urbana bašta u našoj zajednici. Bašte su deo stalne postavke na platou Kulturnih stanica, a upotpunjene su i Kišnim vrtom koji je pravi primer održivog razvoja u zajednicama sa manje zelenih površina.

Sa Udruženjem naučnica Srbije SRNA sarađuje na projektu podržanom od strane Centra za promociju nauke Mali naučni rad ,,Preko cveta do sveta’’. Cilj projekta je da deca u kontaktu sa prirodom u okruženju Deliblatske peščare upoznaju različite biljne vrste i razviju osećaj odgovornosti prema ugroženim i retkim vrstama. Ovaj projekat se realizuje treću godinu za redom i do sad je preko 150 učenika besplatno učestvovalo u aktivnostima.

Predstavnica je Srbije na internacionanom festivalu Science on Stage 2024. godine koji se u avgustu održava u Finskoj, gde će prezentovati idejna rešenja upotrebe reciklažnih i jednostavnih materijala za primenu nauke u mlađem osnovnoškolskom uzrastu.

Čestitamo na ovom bogatom iskustvu, na motivaciji, i radujemo se saradnji!

JAVNI POZIV ZA UČITELJE I NASTAVNIKE ZA LETNJU ŠKOLU O PRIRODOM-INSPIRISANIM REŠENJIMA

U Atini, 30. jun – 5. jul 2024.

U okviru evropskog razvojno-istraživačkog projekta  NBS EduWORLD odžava se Letnja škola na temu ekologije i prirodom-inspirisanih rešenja za učitelje, nastavnike i ostale edukatore u Atini, u periodu od 30. juna do 5. jula 2024. godine, u organizaciji Ellinogermaniki Agogi.

CEUS, kao jedan od partnera projekta NBS EduWORLD, finansiraće troškove puta i smeštaja jednog učitelja/ice ili nastavnika/ice osnovnog nivoa obrazovanja iz Srbije koji bi učestvovao/la u ovoj letnjoj školi, a koji/a će biti oslobođen/a svih ostalih troškova učešća i registracije u programu.    

Nastavnik/ca će biti izabran/a  na osnovu CV-a i kratkog pratećeg pisma (do jedne A4 strane), u kome Vas molimo da nam opišete svoje prethodno iskustvo u ekološkom obrazovanju, kao i motivaciju za dodatno učenje i umrežavanje sa kolegama iz Evrope. Uslov za učešće u Letnjoj školi je dobro poznavanje engleskog jezika. 

Tokom trajanja ove Letnje škole biće istražene različite teme, kao što su inicijative i dobre prakse u primeni prirodom-inspirisanih rešenja, načini za razvoj znanja, veština i stavova koji su učenicima potrebni za zelenu tranziciju, a sastavni su deo Evropskog okvira kompetencija održivosti, pedagoški i metodološki pristupi u radu sa decom na temu prirodom-inspirisanih rešenja. Posebna pažnja je na tehnikama za integrisanje tema i principa prirodom-inspirisanih rešenja u nastavne planove i programe i na mnoštvu lekcija iz različitih disciplina koje je moguće prilagoditi novim tendencijama.

Na ovaj način, Letnja škola će nastavnicima učesnicima omogućiti i pomoći da bolje razumeju šta su prirodom-inspirisana rešenja i kako ih mogu integrisati u školsko okruženje i promovisati njihovu efikasnost i samopouzdanje u nastavi i učenju, opremivši ih potrebnim materijalima, znanjima i strategijama za podučavanje. Organizator testira i promoviše ideju škole kao “žive laboratorije prirodom-inspirisanih rešenja”, pa je Letnja škola idealna prilika za bliže upoznavanje sa ovim konceptom.

Letnja škola će se održati u Golden Coast Hotel & Bungalovs, hotelu sa 4 zvezdice na obali mora koji se proteže na zlatnoj, peščanoj plaži Maratonskog zaliva, u blizini istorijske lokacije Maratona, na periferiji Atine. 

Ukoliko ste zainteresovani za učestvovanje, molimo Vas da nam svoju prijavu pošaljete do 4. juna u 17:00 časova na email adresu info@ceus.rs, sa naslovom “Prijava za letnju školu”. Odluku o nagrađenom učitelju/ici ili nastavniku/ici donećemo i objavićemo najkasnije do 7. juna.   

Za više informacija posetite: NBS EduWORLD Summer School 2024 | ESIA (ea.gr)

Održan trening o zelenoj infrastrukturi i prirodom-inspirisanim rešenjima kao strateškim odgovorom na izazove u gradskim sredinama”

U neobično toploj pretprazničnoj atmosferi (i meteorološki, i društveno), 26. i 27. decembra 2023. godine, CEUS je, u saradnji sa UNEP-om i UN Habitat-om, održao trening o zelenoj infrastrukturi i prirodom-inspirisanim rešenjima kao strateškim odgovorom na izazove u gradskim sredinama, za predstavnike centralnog nivoa uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća, ali i stručnjake u oblasti planiranja i projektovanja.

Okupili smo zaposlene u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvu zaštite životne sredine, Sekretarijatu za zaštitu životne sredine Grada Beograda, Sekretarijatu za saobraćaj Grada Beograda, Službi glavnog gradskog urbaniste Beograda, Urbanističkom zavodu Beograda, JKP-u “Zelenilo Beograd”, Gradskom zavodu za javno zdravlje, Udruženju pejzažnih arhitekata Srbije, Šumarskom fakultetu UB, Arhitektonskom fakultetu UB, Institutu za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta UB, WWF Adria, privatnim projektantskim biroima iz Beograda, IT kompaniji iz Pariza Natural Solutions, neformalnoj grupi Divlji Beograd, ali i UNEP-u i UN-Habitat-u. 

Trening je vođen kroz tri modula, koji su analizirali integrisanje prirodom-inspirisana rešenja u javne politike, u urbanističko planiranje, ali i uticaj ovakvih rešenja na kvalitet vazduha i javno zdravlje.

Svi moduli predstavljeni su kroz kratka teorijska i konceptulna predavanja i studije slučaja, koji su rezultat istraživačkog rada na projektu “Prirodom-inspirisana rešenja za unapređenje kvaliteta vazduha u gradovima u regionima Zapadnog Balkana i Centralne Azije i povećanu otpornost na Covid-19”. Ovaj projekat sprovodi Program Ujedinjenih nacija za životnu sredine (UNEP), u partnerstvu sa UN Habitat-om, uz podršku Razvojnog fonda Ujedinjenih nacija. Projekat je regionalnog karaktera, te ima za cilj da unapredi kapacitete Srbije, Kirgistana i Tadžikistana da podrže zdrav život u urbanim sredinama i upravljanje kvalitetom vazduha kroz prirodom-inspirisana rešenja.

Ključne tačke treninga bile su upoznavanje učesnika sa:

– konceptom prirodom-inspirisanih rešenja, njihovom primenom u različitim kontekstima i za rešavanje različitih društvenih izazova;

– postojećim strateškim i programskim okvirom koji prepoznaje i/ili integriše prirodom-inspirisana rešenja na nacionalnom i lokalnom nivou; 

– postojećim i potencijalnim načinima za integrisanje prirodom-inspirisanih rešenja u prostorne i urbanističke planove, kroz primenu alata poput ekološkog indeksa ili neto dobiti za biodiverzitet, ali I upoznavanje sa konkretnim primerima dobre prakse  u Srbiji;

– primeni prirodom-inpirisanih rešenja u funkciji unapređenja kvaliteta vazduha u urbanim sredinama, uticajima i efektima ovih rešenja na poboljšanje javnog zdravlja i blagostanja građana, I upoznavanje sa sistemima za praćenje i vrednovanje (evaluaciju) efekata primenjenih rešenja i javnih politika.

Posebno nam je drago što je trening bio vrlo interaktivan, pa su često pokretane diskusije, kao i razmena ideja, mišljenja i praktičnih rešenja za integrisanje prirodom-inspirisanih rešenja u lokalne planove, politike, programe i projekte, koje su učesnici sami prepoznali u svojim lokalnim sredinama. Verujemo da je ovom prilikom započet veoma značajan dijalog između lokalnih aktera, kako iz Grada Beograd, tako i među predstavnicima gradskih uprava i stručnjaka koji dobro poznaju prilike  u drugim lokalnim sredinama Srbije, kao što su Kragujevac, Niš, Kraljevo, Valjevo, Aranđelovac…

Nacrt dnevnog reda možete pogledati u nastavku kao i delić atmosfere na samom treningu.

Okrugli sto: Razvija(j)mo zelene gradove zajedno, 23.06.2023. od 10:30

Sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na okrugli sto “RAZVIJA(J)MO ZELENE GRADOVE ZAJEDNO”, koji će biti održan u petak, 23. juna 2023. od 10:30 do 14:30 časova u Aneksu Kule Nebojša, u Bulevaru vojvode Bojovića u Beogradu. Događaj organizuje CEUS u saradnji sa Programom UN za životnu sredinu. Ohrabrujemo Vas da aktivno učestvujete, i da doprinesete razgovoru i zaključcima ovog skupa.

Okrugli sto će se sastojati iz dve sesije:
I. Prirodom-inspirisana rešenja: okvir i praksa (dominantno sagledava perspektivu stručne javnosti i donosilaca odluka), i
II. Planiranje za budućnost: obrazovanje i saradnja (objašnjava važnost participacije i uključivanja mladih u realne procese razvoja gradova).

U okruglom stolu će učestvovati predstavnici različitih sektora: međunarodnih organizacija, centralne i lokalne uprave, javnih preduzeća, privatnih kompanija, akademije i udruženja, koji se aktivno bave zelenom infrastrukturom, adaptacijom na klimatske promene, uključivanjem javnosti u procese participativnog planiranja i edukacijom.

Nacrt Dnevnog reda ovog događaja možete pogledati ovde:

Ovim događajem najavićemo i aktivnosti koje će CEUS sprovoditi u narednom periodu kroz dva nova projekta: Prirodom-inspirisana rešenja za unapređenje kvaliteta vazduha u gradovima (uz finansijsku podršku UNEP-a) i Mreža za obrazovanje u oblasti prirodom-inspirisanih rešenja (uz finansijsku podršku programa Horizont Evropa).

Ove aktivnosti će, između ostalog, uticati na razvoj Strategije zelene infrastrukture grada Beograda, i nadamo se – mnoge druge važne razvojne procese.
 
Molimo Vas da svoje učešće na ovom događaju potvrdite registracijom na sledećem linku: https://forms.gle/SSkhkCsnFZrPqN5TA, a detaljan Dnevni red događaja poslaćemo registrovanim učesnicima pred događaj.

Projekat Prirodom-inspirisana rešenja za unapređenje kvaliteta vazduha u gradovima u regionima Zapadnog Balkana i Centralne Azije i povećanu otpornost na COVID-19 sprovodi Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu, u partnerstvu sa UN-Habitat-om i uz podršku Razvojnog fonda Ujedinjenih nacija. Projekat ima za cilj da unapredi kapacitet Srbije, Kirgistana i Tadžikistana da podrže zdrav život u urbanim sredinama i upravljanje kvalitetom vazduha kroz prirodom-inspirisana rešenja, istovremeno doprinoseći ekonomskom oporavku nakon pandemije.

Nadamo se susretu i razgovoru sa Vama!

Zelena šetnja – Vračar

Početkom oktobra 2022. organizovali smo šetnju centralnim gradskim ulicama – kroz gradsku opštinu sa najmanje zelenila – Vračar, vođeni Miljom Vuković iz inicijative @divljibeograd i Nadom Jadžić, pejzažnom arhitekticom.

Govorili smo o osećanjima koja kod nas pobuđuju pojedini gradski prostori, o važnosti unutrašnjih dvorišta i njihovom projektovanju. Analizirali smo koji su to dobri i loši primeri u primeni zelenila na i u okviru objekata i kako se ponašamo prema sadnicama starim više decenija.

I najvažnije – podelili smo sa drugima svoja mišljenja, strahove ali i vizije i napore ka životu u zelenijem gradu…

Javni uvid u Nacrt PDR-a za linijski park – Beograd

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda oglasio je danas JAVNI UVID u NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA LINIJSKI PARK – BEOGRAD, GO STARI GRAD I PALILULA, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu! ???

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave u Ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) od 17. maja do 15. juna 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Informacije o predloženim rešenjima zainteresovanim licima davaće predstavnik Urbanističkog zavoda Beograda utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova. ?

Tekst, grafičke priloge i dokumentacionu osnovu Nacrta plana možete pogledati ovde.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu tokom javnog uvida podneti primedbe na planirana rešenja Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda u pisanoj formi, na pisarnici u Ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 15. juna 2021. godine. ???

JAVNA SEDNICA Komisije za planove održaće se u zgradi Gradske uprave, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu)1. jula 2021. godine u 8 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove.

Za dodatne aktivnosti tokom javnog uvida pogledajte ovaj link.

Mapa puta za prirodom-inspirisana rešenja

U okviru projekta CLEVER Cities, izrađena je Mapa puta za pilot primenu prirodom-inspirisanih rešenja u PDR-u za Linijski park. Izveštaj je pripremljen u skladu sa obrascem koji su osmislili naši partneri iz Grada Malmea i evropskog sekretarijata organizacije ICLEI i na engleskom je jeziku. Do 2023. gdoine pripremićemo i Plan sprovođenja prirodom-inspirisanih rešenja, kao i Plan finansiranja.