OKRUGLI STO

PROGRAMIRANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U BEOGRADU

Organizovali smo u utorak, 22.11.2022. od 18:00 časova u Impact Hub-u, u kontekstu ažuriranja Programa energetske efikasnosti i izrade Plana energetske efikasnosti za 2023. godinu za našu prestonicu.

Prošle godine su set novih zakona i podzakonskih akata, ali i programa subvencija u oblasti energetike, značajno unapredili uslove za aktivno uključivanje građana u proces energetske tranzicije. Usvojen je i Akcioni plan za održive izvore energije i klimu za grad Beograd, ali i prvi Program EE za grad Beograd.

Sa predstavnicima različitih sektora: javnog, civilnog, akademije i privrede, diskutovali smo o različitim idejama koje bi se mogle razmotriti kroz novi strateški okvir, a govornici su bili:

Snežana Kostadinović, JP Gradsko Stambeno,

Prof. dr Nataša Ćuković Ignjatović, Arhitektonski fakultet UB,

Prof. dr Miloš Banjac, Mašinski fakultet UB,

Ana Džokić, Elektropionir,

Tanja Popovicki, Enviro Consulting.

Snimak sa ovog događaja možete pogledati ovde:

Zapisnik sa ovog Okruglog stola podelićemo sa vama uskoro…

Možete pogledati i četiri epizode našeg novog podkasta na temu energetskog planiranja ZDRAVI.GRAD, ili pogledati Zapisnike sa dve održane fokus grupe sa predstavnicima civilnog i javnog sektora.