LINIJSKI PARK

U subotu, 5. juna 2021. godine, u toku javnog uvida u PDR za linijski park – Beograd, organizovali smo JAVNU DISKUSIJU: prezentaciju Nacrta plana i razgovor sa građanima:

Izmeštanjem pruge oko Kalemegdana i prenamenom saobraćajnih u zelene površine javne namene, formirani su uslovi da dragoceni javni prostor u centralnoj gradskoj zoni dobije sadržaj gradskog parka. U skladu sa odlukom Skupštine Grada Beograda iz septembra 2018. godine, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda inicirala je izradu Plana detaljne regulacije (PDR) za ovo područje, koji je izradio Urbanistički zavod Beograda. Područje PDR Linijski park u Beogradu obuhvata prostor dela koridora stare železničke pruge u okviru teritorije GO Stari grad i GO Palilula, od Beton hale do Pančevačkog mosta, u dužini od 4.6 km.

Kroz rad na međunarodnom istraživačko-razvojnom projektu PAMETNI gradovi (eng. CLEVER Cities), strukovno udruženje CEUS podržalo je planiranje ovog značajnog prostora kroz postupak ko-kreacije, na demokratski, otvoren i participativan način, uz primenu pristupa žive urbane laboratorije i prirodom-inspirisanih rešenja. Stoga je pokrenut čitav niz akcija koje su uključile i angažovale građane i različite stručnjake još u ranoj fazi izrade ovog planskog dokumenta – i pre ranog javnog uvida, a komunikaciju i ko-kreaciju konstruktivnih predloga nastavljamo u svim fazama. Pogledajte najavu Radionice za građane, održane u februaru 2020. godine u Dorćol Platzu, kojoj je prisustvovalo preko 130 učesnika.

Tokom pripreme Nacrta plana detaljne regulacije za linijski park, organizovali smo  razgovore sa građanima i stručnjacima na konkretne teme. Pogledajte javnu tribinu održanu u okviru globalnog online festivala The Nature of Cities, 26. februara 2021. godine na temu: Izazovan put ka ko-kreaciji: Kako integrisati prirodom-inspirisana rešenja u planiranje i javne politike u Srbiji?

Aktom gradonačelnika od 29.11.2019. osnovana je radna grupa za sprovođenje projekta PAMETNI gradovi: Partnerstvo za urbane inovacije, koja je okupila 50 učesnika iz brojnih institucija. Kroz diskusije u fokus grupama, članovi ovog Partnerstva trudili su se da zajednički definišu svoje potrebe i želje, ali i da razmatraju ograničenja i prepreke za njihovu realizaciju i načine za njihovo prevazilaženje.

18.12.2019. raspisan je Poziv za mlade arhitektonske i transdisciplinarne timove za kvalifikaciju za izradu idejnog rešenja dela područja Linijskog parka u Beogradu, sa ciljem:

–  afirmisanja mladih profesionalaca, koji će imati priliku da promovišu svoj autorski izraz i stručnu sposobnost, ali i da se kvalifikuju za sticanje značajnog iskustva u ko-kreativnom dizajnu javnih prostora Beograda,

–  postizanja kreativnosti u stvaranju inovativnih i održivih rešenja za unapređenje kvaliteta života i ekoloških uslova za ugodan boravak na otvorenom svih sugrađana i korisnika ovog dela grada.

U decembru 2019. je otvoren Upitnik za građane o sadržajima i aktivnostima koje ovaj park treba da ponudi, kako stanovnicima neposrednog susedstva, tako i svim građanima i posetiocima Beograda.

Rezultati navedenih postupaka  koristili su se kao osnova za definisanje programa i izradu nacrta plana detaljne regulacije ovog prostora.

Kompletan postupak ko-kreacije i rezultate ovakvog pristupa možete videti u sledećoj publikaciji: