RANI JAVNI UVID

U sredu, 13. maja, objavljen je rani javni uvid povodom izrade PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA LINIJSKI PARK – Beograd, gradske opštine Stari grad i Palilula. Rani javni uvid obavljao se u zgradi Gradske uprave u Ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) od 13. maja do 27. maja 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova. 

Tekst elaborata za rani javni uvid možete pogledati ovde. 

Grafičke priloge možete pogledati ovde:

Kako je zbog epidemiološke situacije na snazi i dalje bila mera zabrane javnih okupljanja, CEUS je u petak, 22. maja u 17:00 časova organizovao virtuelni sastanak sa građanima putem ZOOM aplikacije, kome se pridružilo 25 učesnika, a koji se sastojao od kratke prezentacije i zajedničke diskusije na temu Elaborata za rani javni uvid.

Učesnici su imali priliku da putem prijave za sastanak unapred pošalju svoja pitanja i sugestije, na koje smo se potrudili da i tokom sastanka i pismeno damo odgovore, a sve možete pogledati u sledećem dokumentu.

Nakon ovog sastanka, a skladu sa iznetim idejama, predlozima, postavljenim pitanjima i sprovedenim diskusijama, kako tokom ovog sastanka, tako i tokom prethodnih konsultativnih procesa koje smo sproveli:

  • Prvog sastanka Partnerstva za urbane inovacije, 18.11.2019. godine, kome je prisustvovalo oko 60 učesnika iz 35 institucija;
  • Prve fokus grupe za predstavnike obrazovnih, kulturno-obrazovnih i sportsko-rekreativnih institucija iz susedstva, 17.12.2019. godine, kojoj je prisustvovalo 15 učesnika;
  • Upitnika za građane na temu sadržaja, aktivnosti i ambijenata budućeg Linijskog parka, na koji je od 25.12.2019. do 15.03.2020. godine odgovorilo preko 570 ispitanika;
  • Druge fokus grupe za predstavnike gradskih i republičkih organa, javnih preduzeća i ostalih organizacija, akademije, strukovnih organizacija i malih i srednjih preduzeća, kao i institucija nacionalnog nivoa, 21.01.2020. godine, kojoj je prisustvovalo 35 učesnika iz 20 institucija;
  • Panel diskusije i radionice za građane, 12.02.2020. godine u Dorćol Platz-u, kojima je prisustvovalo preko 130 učesnika;

CEUS je Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda predao sugestije za izradu nacrta plana u postupku ranog javnog uvida 27. maja 2020. godine  u predmetu broj IX03 350.12-459. Potrudili smo se da što verodostojnije prenesemo sve iznete stavove i da pomognemo da  se u institucijama  čuju što autentičniji glasovi građana.

Nastavićemo da podstičemo ko-kreaciju u planiranju i osmišljavanju Linijskog parka i blagovremeno ćemo vas obaveštavati o svim narednim aktivnostima…