Fokus grupa 2

U martu 2022. organizovale smo drugu fokus grupu na temu ekološkog indeksa. Sa predstavnicama struke iz civilnog sektora razgovarale smo o institucionalnim mogućnostima i preprekama za uvođenje ekološkog indeksa u praksu planiranja u Beogradu, kao i o važnosti komunikacije sa građanima, ali i sa investitorima.

Sastanku su prisustvovale Ana Graovac (Nova planska praksa), Milja Vuković (ekološka aktivistkinja – Divlji Beograd i istoričarka umetnosti), Iva Čukić (Ministarstvo prostora), Milica Lukić (istraživačica na Geografskom fakultetu i ekološka aktivistkinja), Ksenija Lalović (Arhitektonski fakultet), Ana Simić (CEUS) i Ana Mitić-Radulović (CEUS).

Možete pogledati o kojim smo temama razgovarale i koja smo pitanja pokrenule:

Ova fokus grupa bila je jedna od aktivnosti koje je CEUS realizovao u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“, koji je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovela Trag fondacija.