PANEL

O UVOĐENJU EKOLOŠKIH URBANISTIČKIH PARAMETARA:

Zelenija gradnja – manipulacija, ili neminovnost?

U okviru projekta “Ekološki parametri za zdravije gradove“, CEUS je organizovao panel kojim je podstakao diskusiju o koristima, ali i pretnjama marketinga ozelenjavanja prilikom nove izgradnje, i predložio uvođenje ekoloških urbanističkih parametara u Zakon o planiranju i izgradnji.

Panelisti su bili:

Danica Laćarac, Nacionalna asocijacija zelenih krovova;

Ana Graovac, Nova planska praksa;

Dragana Korica, Savet zelene gradnje Srbije;

Sanja Rubeš, MPC Properties;

Ivan Simić, Arhitektonski fakultet;

Antonije Ćatić, Ministarstvo prostora.

Snimak ovog panela možete pogledati ovde:

Zapisnik i fotografije će biti dostupne uskoro.

Kroz projekat sprovodimo i stručno informisanje predstavnika privatnog sektora – multinacionalnih kompanija i investitora u nekretnine – o značaju ekološki primerene gradnje i održavanja objekata i zelenih površina, kroz kratak Katalog prirodom-inspirisanih rešenja, sa primerima iz Beograda, ali i postere o održavanju zelenih površina.

Sprovodimo i informisanje i edukaciju građana, kroz različite načine da se „ispriča priča“ o značaju zelenih površina na nivou svake parcele, odnosno svakog bloka: kroz Zelenu šetnju po Vračaru i Zelenu šetnju po novobeogradskim blokovima, Zelene šetnje i radionice za decu, pripremu i podelu Edukativne igre za decu o biodiverzitetu grada, bilbord u javnom prostoru, kao i praktične priče o „zelenoj“ izgradnji – o jazu između obećanja i realnosti u našoj praksi…

Očekujemo postepenu promenu svesti i promenu prakse privrede, te stvaranje nove tražnje na tržištu: projektanata, održavanja objekata i otvorenih površina, građevinskih proizvoda, kao i tržišta nekretnina… koja će postepeno dovesti i do smelijih javnih politika i zahteva uprave da se projektuje i gradi primerenije, uz poštovanje principa zaštite životne sredine i biodiverziteta, kroz propisivanje ekoloških urbanističkih parametara koji definišu uslove nove izgradnje.