FOKUS GRUPA

Sa pojedinim predstavnicima Partnerstva za urbane inovacije (Urbanistički zavod, Arhitektonski fakultet, Arheološki institut – Beograd, Studio 2.20, PU “Dečji dani”, itd.), 31. maja organizovali smo fokus grupu.

Razgovarali smo o potrebnim kapacitetima, ali i prostornim uslovima za naše najmlađe sugrađane (uključujući i savremen i inkluzivan urbani mobilijar, prostore za sadnju, prostore za grupne aktivnosti, i sl.), zajedničkim aktivnostima dece i proaktivnih sugrađana iz susedstva, ali i dečijim radionicama ko-kreacije ( npr. participativno projektovanje igrališta) i boljeg upoznavanja prostora budućeg parka, sa svim svojim prirodnim i kulturnim vrednostima.

Diskutovali smo o optimalnim načinima za afirmaciju vrednosti Beogradske tvrđave i napravili značajne kontakte među kolegama. Pričali smo o prisustvu visokoškolskih ustanova u zoni parka, granicama objekata i prirode, i javnih i privatnih prostora, ali i o inovacijama u definisanju urbanističkih parametara. Rešavali smo dileme o pojedinim namenama i regulaiono-nivelacionim rešenjima. Započeli smo razgovor o načinima za primenu urbane poljoprivrede, urbanog pčelarstva i gradskih voćnjaka, ali i razgovor o budućem održavanju i upravljanju Linijskim parkom i međusektorskoj saradnji.