Partnerstvo za urbane inovacije

U okviru projekta PAMETNI gradovi, 19.11.2019. godine održan je prvi sastanak zainteresovanih strana za planiranje Linijskog parka na Dorćolu i osnovano je Partnerstvo za urbane inovacije sa gotovo 60 učesnika iz preko 35 lokalnih i nacionalnih institucija javnog i privatnog sektora, akademske zajednice i civilnog društva.  Ovo partnerstvo formalizovano je i rešenjem gradonačelnika od 27.11.2019, ali ne predstavlja konačni i zatvoreni skup članova, već je baza za širok, holistički proces ko-kreacije u planiranju urbanog razvoja.

Prvi sastanak sastojao se od informativne sesije koju su održali Sekretarijat za zaštitu životne sredine i CEUS, otvorene diskusije i inicijalnog interaktivnog mapiranja potreba, želja i prvih predloga prirodom-inspirisanih rešenja za prostor Linijskog parka na Dorćolu. Motivisani učesnici predložili su brojne kvalitetne i kreativne ideje, uključujući uvođenje urbanog pčelarstva, zvukove prirode u električnim vozilima GSP-a, alarme za zagađenje vazduha u obliku bedževa, ali i integrisanje prirodom-inspirisanih rešenja u srednjovekovno i industrijsko arhitektonsko nasleđe.

17. decembra predstavnici sekcija obrazovnih, kulturno-obrazovnih i sportsko-rekreativnih institucija Partnerstva za urbane inovacije sastali su se kako bi zajednički diskutovali o idejama za aktivnosti i prostore Linijskog parka, ali i o preprekama koje treba savladati, kako bi se definisao pravac zajedničke vizije.

Skup je završen u odličnom raspoloženju, a ko-kreacijom se došlo do inicijalnog definisanja vizije Linijskog parka:

„Linijski park 2025. godine je atraktivni, samoodrživi, multifunkcionalni, eko-tehnološki, umetnički, edukativni i istraživački, demonstracioni poligon, kojim se promovišu zdrav život, zajednica, kosmopolitizam kroz nacionalnu kulturu, zaštita prirode i osnaživanje mladih“. Dodatne sugestije su „Linijski park je oaza [gde se susreću] tehnika, priroda i umetnost (eko-art)“.

PLANIRANJE LINIJSKOG PARKA NA DORĆOLU I PALILULI

VREME

URBANO INOVACIONO PARTNERSTVO POZIV ZA MLADE ARHITEKTE

IZRADA PDR-a

19.11.2019. Prvi sastanak Partnerstva za urbane inovacije

Izrada elaborata za rani javni uvid 

29.11.2019. Osnovana radna grupa rešenjem gradonačelnika Priprema raspisa …………………….
17.12.2019. Fokus grupa za sekcije kulturno-obrazovnih institucija i aktivista  …………………….
18.12.2019. Objavljen poziv za mlade arhitekte

 …………………….
25.12.2019. Objavljen Upitnik za građane   …………………….
16.01.2020. Javna prezentacija poziva za mlade arhitekte  …………………….
21.01.2020. Fokus grupa za sekcije gradskih i republičkih organa, javnih preduzeća i ostalih organizacija, i akademije, strukovnih organizacija i MSP  …………………….
28.01.2020. Rok za predaju radova mladih arhitekata Izrada elaborata za rani javni uvid 
12.02.2020. Panel diskusija i radionica projekta PAMETNI gradovi sa EU partnerima  …………………….
 26.02.2020. Proglašenje pobedničkih timova i izložba radova mladih arhitekata …………………….
15.03.2020. Rok za popunjavanje upitnika za građane …………………….
 13 – 27.05.2020. ZOOM sastanak sa građanima Rani javni uvid: PDR Linijski park
01 – 05.06.2020. EU GREEN WEEK Izrada Nacrta plana
  …………………….
    Javni uvid: PDR Linijski park