AKTIVNE TEME

Kroz saradnju sa institucijama iz različitih sektora, kao i saradnju sa građanima, bavimo se pronalaženjem rešenja za različite složene teme urbanog razvoja i izazove adaptacije grada na izmenjene klimatske uslove, i sve očigledniju klimatsku krizu.