Javna tribina festivala “The Nature of Cities” 2022

U saradnji sa Gradom Sarajevom, i projektom ConnectingNature, u okviru globalnog festivala The Nature of Cities, organizovali smo javnu tribinu u susret osnivanju Centrale Jugoistočne Evrope programa UrbanoPoPrirodi:

UrbanByNature South Eastern Europe Hub: Pre-Launch

Deo snimka ovog događaja možete pogledati na sledećem linku:

Održan je niz kratkih, ali vrlo sardžajnih prezentacija: 

  • Belma Pašić, Sarajevska regionalna razvojna agencija: Iskustva Sarajeva u okviru ConnectingNature projekta.
  • Ana Mitić-Radulović, CEUS: Iskustva Beograda u okviru CLEVER Cities projekta;
  • Prof. dr. Čedo Maksimović, Imperial College London: Iskustva Beograda u okviru EuPOLIS projekta;
  • Aleksandra Lozo, Grad Trebinje: Iskustva Trebinja u okviru EuPOLIS projekta;
  • Jakuta Imširović, Grad Zenica: Iskustva Zenice u okviru proGIreg projekta.
  • Elissavet Bargianni predstavila je iskustva Atine;
  • Branka Knežević predstavila je iskustva  Podgorice;
  • Igor Mamula predstavio je ukratko iskustva Tivta;
  • Luka Sešel predstavio je ukratko iskustva Ljubljane

Ceo Festival imao je fantastične sadržaje: https://airtable.com/shrBvi3eKwmC9IwwH/tblYIbXGKJeAHgV5r