Javna tribina festivala “The Nature of Cities” 2021

U okviru globalnog online festivala The Nature of Cities  26. februara 2021. organizovali smo javnu tribinu na temu:

Izazovan put ka ko-kreaciji: Kako integrisati prirodom-inspirisana rešenja u planiranje i javne politike u Srbiji?
 

Želja nam je bila da iniciramo konstruktivan dijalog iz više perspektiva o tome kako možemo unaprediti planiranje zelenih prostora, zelene infrastrukture i prirodom-inspirisanih rešenja u lokalnom kontekstu.

U prvom delu razgovora napravljen je kratak pregled mogućih unapređenja kroz planove, odluke i zakonsku regulativu putem kratkih uvodnih govora (ukupno 45 minuta), dok je drugi deo razgovora bio struktuirana, ali otvorena diskusija za sve učesnike (45 minuta).

U prvom delu razgovora predstavljene su sledeće teme:

PDR za linijski park – Beograd – Milena Solujić i Tamara Tahov, Urbanistički zavod Beograda
Dodatni predlozi za Linijski park u Beogradu – dr Marija Martinović, CEUS
GUP Beograda 2041 – mr Aleksandar Vučićević, Urbanistički zavod Beograda
Ideje građana za GUP Beograda 2041– dr Iva Čukić, Ministarstvo prostora
Ekološki indeks u PGR-u sistema zelenih površina Beograda – mr Anica Teofilović, Urbanistički zavod Beograda
Ideja Ekološkog indeksa kao posebne gradske odluke – Ana Mitić-Radulović, CEUS
Zakonski okvir i zelena infrastruktura – nedostaci i potencijali – Vesna Šabanović, Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda
Pregled mogućih izmena zakonskih i strateških dokumenata u cilju sprovođenja prirodom-inspirisanih rešenja – dr Siniša Trkulja, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukrure.
 
Prezentaciju koja je pratila ova izlaganja možete pogledati ovde. Tribini je prisustvovalo preko 60 učesnika, a ceo snimak tribine dostupan je javnosti:
 

Tokom izlaganja govornika, naša koleginica i profesorka Arhitektonskog fakulteta, dr Ksenija Lalović zapisivala je ključne ideje na digitalnoj miro tabli, kao i pitanja učesnika i teme za diskusiju. Izvod ovih beležaka možete pogledati u galeriji:

Sprovedena su i dva kratka interaktivna upitnika, o tome koliko bi efikasno razmatrani “instrumenti” mogli da doprinesu zdravijem i zelenijem gradskom okruženju i koliko je realno da oni zaista budu upotrebljeni (ili prilagođeni) za intenzivnije ozelenjavanje grada. Na kraju smo pitali učesnike da odaberu jedan od ovih instrumenata za koji veruju da je najpogodniji za kvalitativnu promenu i u čiji razvoj bi voleli da se uključe. Najviše interesovanja je privukla sistemska primena ekološkog indeksa.

Predstavljeni su i projekti euPOLIS, HEART, kao i izveštaj Mapa puta za pilot primenu prirodom-inspirisanih rešenja u PDR-u za Linijski park.