Diskusija i radionica

U utorak, 18. januara 2022. godine od 12:00 do 16:00 organizovale smo otvorenu Diskusiju o ekološkom indeksu, sa predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora, i postavile osnov za pripremu primedbi na Nacrt izmena i dopuna PGR-a Beograda.

Dnevni red događaja, kao i Zapisnik sa ovog događaja, možete pogledati ovde:

Diskusija je obuhvatila:

– osnovno objašnjenje ideje ekološkog indeksa;

– značaj ekološkog indeksa u trenutku janog uvida u Izmene i dopune PDR-a, u iščekivanju ranog javnog uvida u Plan generalne regulacije Beograda do 2041. godine, ali i u konteksu izrade nove Strategije zelene infrastrukture grada Beograda u 2022. i 2023. godini;

– sagledavanje prednosti i prepreka za primenu ekološkog indeksa u planiranju Beograda;

– sagledavanje tehničkih kapaciteta i iskustava privatnog sektora;

– ključna pitanja civilnog sektora i građana…

Snimak Diskusije možete pogledati ovde:

Prvi blok Diskusije o ekološkom indeksu, 18.01.2022.
Drugi blok Diskusije o ekološkom indeksu, 18.01.2022.

Diskusija je okupila oko 70 učesnika, a neke od reakcija na ideju ekološkog indeksa su:

Možete pogledati i Primedbe na Nacrt PGR-a koje smo pripremile u saradnji sa učesnicima ove Diskusije:

a koje su nastale na osnovu MIRO dokumenta koji smo postavile za ko-kreaciju primedbi: https://miro.com/app/board/uXjVOUmB5_I=/

Diskusija sa radionicom bila je jedna od aktivnosti koje je CEUS realizovao u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“, koji je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovela Trag fondacija.