Prva fokus grupa 17.12.2019.

Prva fokus grupa predstavnika sekcija obrazovnih, kulturno-obrazovnih i sportsko-rekreativnih institucija Partnerstva za urbane inovacije održana je 17. decembra 2019,  kako bi se zajednički diskutovalo o idejama programa, sadržaja, aktivnosti i oblikovanja Linijskog parka, ali i o preprekama koje treba savladati, kako bi se definisao pravac zajedničke vizije.

   

Skup je završen u odličnom raspoloženju, a ko-kreacijom se došlo do inicijalnog definisanja vizije Linijskog parka:

„Linijski park 2025. godine je atraktivni, samoodrživi, multifunkcionalni, eko-tehnološki, umetnički, edukativni i istraživački, demonstracioni poligon, kojim se promovišu zdrav život, zajednica, kosmopolitizam kroz nacionalnu kulturu, zaštita prirode i osnaživanje mladih“. Dodatne sugestije su „Linijski park je oaza [gde se susreću] tehnika, priroda i umetnost (eko-art)“.

Kompletan Zapisnik dostupan je javnosti, kao i Lista učesnika.

Druga fokus grupa zakazana je za januar 2020. godine.