Društveni dijalog o Linijskom parku

Plan detaljne regulacije za linijski park – Beograd usvojen je 30. avgusta 2021, a objavljen je krajem septembra. Kako bismo zajednički sagledali rezultate ko-kreacije na izradi ovog plana, organizovali smo online razgovor “Društveni dijalog o Linijskom parku: Šta nakon usvojenog plana?” u četvrtak, 25. novembra.

U dijalogu su učestvovali:
Marko Stojčić, gradski urbanista
Miloš Stojković, član autorskog tima Zone 8
Dragomir Ristanović, RERI
Jovana Bila Dubaić, Biološki fakultet
Sabina Kerić, Ekonaut
Čedo Maksimović, Imperial College London: euPOLIS projekat
Ranko Božović, EnPlus: euPOLIS projekat.

Prezentaciju koju je pripremio CEUS tokom analize usvojenog Plana možete pogledati ovde:

kao i snimak celog razgovora:

Usvojen Plan detaljne regulacije za linijski park – Beograd možete videti u Službenom listu grada Beograda 77/2021. Možete pristupiti i Izveštaju o javnom uvidu u nacrt plana, a možete pogledati i Inicijalnu analizu CEUS-a o temama za koje su građani iskazali zainteresovanost u usvojenom tekstu plana.