PRIVREDA I PRIRODA

Projekat “Ekološki parametri za zdravije gradove” sprovodi CEUS u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), sa ciljem da se vrednosti prirode u gradu približe predstavnicima privrede u gradu, uz istovremeno informisanje i edukaciju šire javnosti, ali i dijalog stručne javnosti.

Predlažemo uvođenje ekoloških parametara u Zakon o planiranju i izgradnji, kao i eksperimentalno uvođenje Ekološkog indeksa na području Vračara u GUP Beograda, kroz postupak ranog javnog uvida i pripremu Mišljenja o Elaboratu plana.

Kroz projekat sprovodimo i stručno informisanje predstavnika privatnog sektora – multinacionalnih kompanija i investitora u nekretnine – o značaju ekološki primerene gradnje i održavanja objekata i zelenih površina, kroz kratak Katalog prirodom-inspirisanih rešenja, sa primerima iz Beograda, ali i postere o održavanju zelenih površina.

Sprovodimo i informisanje i edukaciju građana, kroz različite načine da se „ispriča priča“ o značaju zelenih površina na nivou svake parcele, odnosno svakog bloka: kroz Zelenu šetnju po Vračaru i Zelenu šetnju po novobeogradskim blokovima, Zelene šetnje i radionice za decu, pripremu i podelu Edukativne igre za decu o biodiverzitetu grada, bilbord u javnom prostoru, kao i praktične priče o „zelenoj“ izgradnji – o jazu između obećanja i realnosti u našoj praksi…

Očekujemo postepenu promenu svesti i promenu prakse privrede, te stvaranje nove tražnje na tržištu: projektanata, održavanja objekata i otvorenih površina, građevinskih proizvoda, kao i tržišta nekretnina… koja će postepeno dovesti i do smelijih javnih politika i zahteva uprave da se projektuje i gradi primerenije, uz poštovanje principa zaštite životne sredine i biodiverziteta – upravo kroz propisivanje ekoloških urbanističkih parametara koji definišu uslove nove izgradnje.