Oglašen rani javni uvid za PGR šinskih sistema u Beogradu, sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda oglasio je RANI JAVNI UVID povodom izrade PLANA GENERALNE REGULACIJE ŠINSKIH SISTEMA U BEOGRADU, SA ELEMENTIMA DETALJNE RAZRADE ZA I FAZU PRVE LINIJE METRO SISTEMA.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave u Ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) od 3. februara do 6. marta 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Informacije o predloženim rešenjima zainteresovanim licima davaće predstavnik Urbanističkog zavoda utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova.

Tekst elaborata, kao i grafika, mogu se pregledati i u elektronskoj verziji ovde. U zoni budućeg Linijskog parka predviđene su tri metro stanice: Luka Beograd, Dunav stanica i Pančevački most.

Svi zainteresovani mogu tokom ranog javnog uvida svoje reakcije na planirana rešenja dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda u pisanoj formi, na pisarnici u Ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 6. marta 2020. godine.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *