Javna tribina u okviru globalnog online festivala “The Nature of Cities”

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na virtuelnu javnu tribinu koju organizujemo u okviru globalnog online festivala The Nature of Cities, u petak, 26. februara od 10:15 časova: Izazovan put ka ko-kreaciji: Kako integrisati prirodom-inspirisana rešenja u planiranje i javne politike u Srbiji?

 

Želimo da iniciramo konstruktivan dijalog iz više perspektiva o tome kako možemo unaprediti planiranje zelenih prostora, zelene infrastrukture i prirodom-inspirisanih rešenja u lokalnom kontekstu.

 

U prvom delu razgovora napravićemo kratak pregled mogućih unapređenja kroz planove, odluke i zakonsku regulativu putem kratkih uvodnih govora (ukupno 45 minuta), dok će drugi deo razgovora biti otvorena diskusija za sve učesnike (45 minuta). Razgovor će se održati na srpskom jeziku.

 

U prvom delu razgovora biće predstavljene sledeće teme:

 

• PDR za linijski park – Beograd – Milena Solujić i Tamara Tahov, Urbanistički zavod Beograda
• Dodatni predlozi za Linijski park u Beogradu – dr Marija Martinović, CEUS
• GUP Beograda 2041 – mr Aleksandar Vučićević, Urbanistički zavod Beograda
• Ideje građana za GUP Beograda 2041- dr Iva Čukić, Ministarstvo prostora
• Ekološki indeks u PGR-u sistema zelenih površina Beograda – mr Anica Teofilović, Urbanistički zavod Beograda
• Ideja Ekološkog indeksa kao posebne gradske odluke – Ana Mitić-Radulović, CEUS
• Zakonski okvir i zelena infrastruktura – nedostaci i potencijali – Vesna Šabanović, Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda
• Pregled mogućih izmena zakonskih i strateških dokumenata u cilju sprovođenja prirodom-inspirisanih rešenja – dr Siniša Trkulja, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukrure.

 

Da biste prijavili svoje učešće na ovom događaju, potrebno je da se registrujete za ceo festival na sledećem linku, a više informacija o besplatnoj registraciji i tehnčkim detaljima pogledajte ovde.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *