Javni uvid u Nacrt PDR-a za linijski park – Beograd

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda oglasio je danas JAVNI UVID u NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA LINIJSKI PARK – BEOGRAD, GO STARI GRAD I PALILULA, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu! ???

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave u Ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) od 17. maja do 15. juna 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Informacije o predloženim rešenjima zainteresovanim licima davaće predstavnik Urbanističkog zavoda Beograda utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova. ?

Tekst, grafičke priloge i dokumentacionu osnovu Nacrta plana možete pogledati ovde.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu tokom javnog uvida podneti primedbe na planirana rešenja Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda u pisanoj formi, na pisarnici u Ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 15. juna 2021. godine. ???

JAVNA SEDNICA Komisije za planove održaće se u zgradi Gradske uprave, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu)1. jula 2021. godine u 8 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove.

Za dodatne aktivnosti tokom javnog uvida pogledajte ovaj link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *