Razgovori

Tokom izrade Nacrta plana detaljne regulacije za linijski park, odlučili smo da organizujemo seriju razgovora na konkretne teme sa sugrađanima i kolegama.

20. oktobra, u kontekstu Evropske zelene nedelje, organizovali smo razgovor o prirodom-inspirisanim rešenjima u okviru i u susedstvu Linijskog parka.

18. novembra organizovali smo razgovor autorskih timova idejnih rešenja za Linijski park sa studentima Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a zagovaramo organizaciju javne prezentacije i izložbe za sve sugrađane, sa katalogom idejnih rešenja.

19. novembra organizovali smo diskusiju na temu Ko-kreacija urbanističkih parametara / pravila uređenja i građenja, za primenu prirodom inspirisanih rešenja (PIR) kroz plan detaljne regulacije (PDR).

Planiramo da organizujemo i razgovore na sledeće teme:

Potencijal “ekološkog indeksa”, predlog saobraćajnog rešenja i programa / sadržaja budućeg Linijskog parka,

Potencijalni poslovni modeli i mogućnosti za (kolaborativno) održavanje budućeg parka i osmišljavanje i sprovođenje programskih aktivnosti, kao i obrasci finansiranja (komunikacija sa investitorima iz privatnog sektora).

S obzirom na trenutnu javno-zdravstvenu krizu, planirani razgovor u decembru ćemo odložiti do povoljnijeg momenta za javni dijalog i participativno planiranje. Očekujemo da će to biti u drugoj polovini januara.

Ukoliko javni uvid bude oglašen u međuvremenu – prilagodićemo aktivnosti dimanici javnog uvida, ali i sadržaju nacrta plana.