UČESTVUJ!

Pozivamo vas da se uključite u planiranje budućeg Linijskog parka, upisivanjem svojih komentara i reakcija na mapi ovog prostora. Možete pogledati ilustracije idejnih rešenja 10 autorskih timova za ovaj prostor, kataloški pregled prirodom-inspirisanih rešenja koji su pripremili studenti Arhitektonskog fakulteta i sugerisati neka od ovih rešenja na konkretnom prostoru budućeg Linijskog parka – pomoću kartica sa desne strane mape. Mapi možete pristupiti putem ovog linka: https://miro.com/welcomeonboard/ajQCXHrsWQ0QjqjjSFa929cDA9uqbDq4uy8UPCbderl98lXhQfPex0SZJmqupxd4 ili jednostavnim klikom na miro ekran “Linijski park – mapa”, ispod ovog teksta (sačekajte da se materijal učita, a onda se možete kretati po ovoj “digitalnoj tabli”, približavati ili udaljavati, i koristiti sve alate sa leve strane ekrana). Ispod miro ekrana je i kratko video-uputstvo za korišćenje ovog digitalnog mapiranja koje smo za vas pripremili.