NBS EduWORLD

Projekat NBS EduWORLD finansiran je kroz evropski razvojno-istraživački okvir Horizon Europe, a okuplja 16 partnera iz različitih država i sektora, sa idejom stvaranja snažnijih i otpornijih zajednica, i podsticanja sinergija između edukatora, donosilaca odluka, planera, inženjera, istraživača i kompanija koje promovišu zdravije i zelenije gradove i prirodom-inspirisana rešenja.   

Kroz ovaj projekat, CEUS je organizovao okrugli sto “Razvi(j)ajmo zelenije gradove zajedno!” učestvovao je u pripremi, organizaciji i žiriranju međunarodnog NBS Hakatona, organizovao je Javni poziv za učitelje i nastavnike za letnju školu o prirodom-inspirisanim rešenjima u Atini, kao i Konkurs za zelenije osnovne škole, učestvuje u organizaciji i sprovođenju dečijih edukativnih radionica “Grad ima drugo lice: pčele, drveće i ptice!”, testira novu igru o biodiverzitetu u gradu… a priprema još dosta zanimljivih sadržaja.