LINIJSKI PARK

Izmeštanjem pruge oko Kalemegdana i prenamenom saobraćajnih u zelene površine javne namene, formirani su uslovi da dragoceni, a sada devastirani javni prostor u centralnoj gradskoj zoni dobije sadržaj gradskog parka. U skladu sa odlukom Skupštine Grada Beograda iz septembra 2018. godine, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda inicirala je izradu Plana detaljne regulacije (PDR) za ovo područje, koji trenutno izrađuje Urbanistički zavod Beograda. Područje PDR Linijski park u Beogradu obuhvata prostor dela koridora stare železničke pruge u okviru teritorije GO Stari grad i GO Palilula, od Beton hale do Pančevačkog mosta, u dužini od 4600 m.

Grad Beograd doneo je stratešku odluku da planiranje ovog značajnog prostora sprovede na demokratski, otvoren i participativan način, te je pokrenuo niz akcija koje treba da uključe i angažuju građane i različite stručnjake još u ranoj fazi izrade ovog planskog dokumenta – pre ranog javnog uvida.

Ove procese podržava strukovno udruženje CEUS, koje zajedno sa Gradom Beogradom učestvuje u sprovođenju međunarodnog istraživačko-razvojnog projekta PAMETNI gradovi (eng. CLEVER Cities). Tema ovog projekta je ko-kreacija u planiranju grada, uz primenu pristupa žive laboratorije i prirodom-inspirisanih rešenja.

U tom kontekstu, aktom gradonačelnika od 29.11.2019. osnovana je radna grupa za sprovođenje projekta PAMETNI gradovi: Partnerstvo za urbane inovacije, koje okuplja 50 učesnika iz brojnih institucija. Kroz diskusije u fokus grupama, članovi ovog Partnerstva trude se da zajednički definišu svoje potrebe i želje, ali razmatraju i ograničenja i prepreke za njihovu realizaciju i načine za njihovo prevazilaženje.

18.12.2019. raspisan je Poziv za mlade arhitektonske i transdisciplinarne timove za kvalifikaciju za izradu idejnog rešenja dela područja Linijskog parka u Beogradu, sa ciljem:

–  afirmisanja mladih profesionalaca, koji će imati priliku da promovišu svoj autorski izraz i stručnu sposobnost, ali i da se kvalifikuju za sticanje značajnog iskustva u ko-kreativnom dizajnu javnih prostora Beograda,

–  postizanja kreativnosti u stvaranju inovativnih i održivih rešenja za unapređenje kvaliteta života i ekoloških uslova za ugodan boravak na otvorenom svih sugrađana i korisnika ovog dela grada.

U decembru je otvoren i Upitnik za građane o sadržajima i aktivnostima koje ovaj park treba da ponudi, kako stanovnicima neposrednog susedstva, tako i svim građanima i posetiocima Beograda.

Rezultati navedenih postupaka  koristiće se kao osnova za definisanje programa i izradu nacrta plana detaljne regulacije ovog prostora.