JAVNI POZIV ZA NASTAVNIKE

JAVNI POZIV ZA UČITELJE I NASTAVNIKE ZA LETNJU ŠKOLU O PRIRODOM-INSPIRISANIM REŠENJIMA

U okviru evropskog razvojno-istraživačkog projekta  NBS EduWORLD odžava se Letnja škola na temu ekologije i prirodom-inspirisanih rešenja za učitelje, nastavnike i ostale edukatore u Atini, u periodu od 30. juna do 5. jula 2024. godine, u organizaciji Ellinogermaniki Agogi.

Tokom trajanja ove Letnje škole biće istražene različite teme, kao što su inicijative i dobre prakse u primeni prirodom-inspirisanih rešenja, načini za razvoj znanja, veština i stavova koji su učenicima potrebni za zelenu tranziciju, a sastavni su deo Evropskog okvira kompetencija održivosti, pedagoški i metodološki pristupi u radu sa decom na temu prirodom-inspirisanih rešenja. Posebna pažnja je na tehnikama za integrisanje tema i principa prirodom-inspirisanih rešenja u nastavne planove i programe i na mnoštvu lekcija iz različitih disciplina koje je moguće prilagoditi novim tendencijama.

Na ovaj način, Letnja škola će učesnicima omogućiti i pomoći da bolje razumeju šta su prirodom-inspirisana rešenja i kako ih mogu integrisati u školsko okruženje i promovisati njihovu efikasnost i samopouzdanje u nastavi i učenju, opremivši ih potrebnim materijalima, znanjima i strategijama za podučavanje. Organizator testira i promoviše ideju škole kao “žive laboratorije prirodom-inspirisanih rešenja”, pa je Letnja škola idealna prilika za bliže upoznavanje sa ovim konceptom.

CEUS će, kao jedan od partnera projekta NBS EduWORLD, organizovati i finansirati učešće jedne učiteljice osnovnog nivoa obrazovanja iz Srbije, koja je izabrana nakon prijave na otvoreni, javni poziv. Na osnovu pet pristiglih prijava, koje su podrazumevale CV i motivaciono pismo, izabrana je profesorka razredne nastave u OŠ “Ivan Gundulić” u Novom Sadu.

Ona je autorka i glavna koordinatorka projekta Organska bašta u školi, podržanog od strane Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja, kao i projekta Preduzetne škole sa temom Organska bašta, jedanog od najuspešnije realizovanih u Srbiji, i kao takvog prestavljenog u Skupštini grada Novog Sada.

Preko 400 učenika iz drugih škola imalo je priliku da budu gosti OŠ “Ivan Gundulić” i vide prednosti ovakvog načina rada, a kroz međuvršnjačku edukaciju podsticali su interesovanje da se ovakvi projekti prošire.

Autorka je i koordinatorka projekta kojim se škola predstavila na konkursu Zelene škole Vojvodine, gde je osvojila prvo mesto.

Učešćem u projektu Design for change Serbia, podstakla je svoje učenike da budu pokretači promene i formiraju Reciklažni centar u svojoj zajednici i time doprinesu smanjenju reciklabilnog otpada. Svojim radom uticali su na celu društvenu zajednicu, koja se uključila i pridružila inicijativi za zelenije okruženje.

Kao sardnik Mreže kulturnih stanica u Novom Sadu i Naučnog kluba u Novom Sadu održala je preko 60 radionica Uz nauku raSTEM i 40 radionica Urbana bašta u našoj zajednici. Bašte su deo stalne postavke na platou Kulturnih stanica, a upotpunjene su i Kišnim vrtom koji je pravi primer održivog razvoja u zajednicama sa manje zelenih površina.

Sa Udruženjem naučnica Srbije SRNA sarađuje na projektu podržanom od strane Centra za promociju nauke Mali naučni rad ,,Preko cveta do sveta’’. Cilj projekta je da deca u kontaktu sa prirodom u okruženju Deliblatske peščare upoznaju različite biljne vrste i razviju osećaj odgovornosti prema ugroženim i retkim vrstama. Ovaj projekat se realizuje treću godinu za redom i do sad je preko 150 učenika besplatno učestvovalo u aktivnostima.

Predstavnica je Srbije na internacionanom festivalu Science on Stage 2024. godine koji se u avgustu održava u Finskoj, gde će prezentovati idejna rešenja upotrebe reciklažnih i jednostavnih materijala za primenu nauke u mlađem osnovnoškolskom uzrastu.

Za više informacija o Letnjoj školi, posetite: NBS EduWORLD Summer School 2024 | ESIA (ea.gr)