KONKURS ZA ZELENIJE OSNOVNE ŠKOLE

1.    ŠTA MI NUDIMO? Opis inicijative

Kako bismo zajedno stvarali zdraviju sredinu za naše najmlađe, ali i zdravije radno okruženje za zaposlene u obrazovanju, CEUS Vas poziva da prijavite osnovnu školu u kojoj radite i predložite prirodom-inspirisano rešenje koje je primenjivo i koje može biti sprovedenou prostoru Vašeg školskog dvorišta, ili na objektu Vaše škole.

Prirodom-inspirisano rešenje Vaše škole može biti vrt za oprašivače u dvorištu, senzorni vrt sa začinskim biljem, jestiva bašta za uzgoj povrća ili bobičastog voća, hotel za insekte, mala veštačka bara, akvaponični sistem za uzgoj mikrobilja, zeleni zid, deo zelenog krova, zeleno igralište, ili bilo šta drugo, zdravo i inspirativno što sami osmislite…

Nakon pregleda prijava, izabraćemo 5 škola sa kojima ćemo tokom septembra i oktobra održati radionice ko-kreacije zelenih rešenja sa decom, učiteljima, nastavnicima i roditeljima, a tokom jeseni ćemo izabrati 3 škole u kojima će se najkasnije do proleća 2025. godine sprovesti manje intervencije ozelenjavanja, svaka u vrednosti do 2.500 evra.

Ovaj poziv je otvoren isključivo za državne osnovne škole na teritoriji grada Beograda, koje nisu već u procesu ozelenjavanja školskog dvorišta koje finansira Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda.

1.    KAKO DA SE UKLJUČITE? Proces prijave

Svoje interesovanje za ovu inicijativu možete iskazati sasvim jednostavno – prijave se vrše popunjavanjem online formulara na sledećem linku: https://docs.google.com/forms/d/1q5DaeJwiQnBgQiBxZtOJAeISq0x_laHn3E16bva20mg/edit

Važno nam je da postoji Saglasnost direktora škole za učešće u ovoj inicijativi (obrazac možete preuzeti ovde), da je jasno ko je predlagač zelene ideje i odgovorno lice za njeno sprovođenje u školi, kao i da dobijemo neke osnovne podatke o prostoru u kom biste sproveli svoje prirodom-inspirisano rešenje, i kako bi se ono u budućnosti koristilo u obrazovnom procesu.

Ukoliko niste sigurni šta su to prirodom-inspirisana rešenja i kakve biste sve inicijative mogli da predložite, pozivamo Vas da pregledate Katalog prirodom-inspirisanih rešenja koji su pripremili studenti Arhitektonskog fakulteta, analizirajući primere dobre prakse i postojeće slične kataloge:

Prirodom-inspirisana rešenja za urbanu obnovu – Katalog dobrih praksi, a ukoliko volite interaktivnije istraživanje (na engleskom jeziku), pozivamo Vas da pogledate URBiNAT NBS Selection Tool.

2.    KADA SE SVE OVO DEŠAVA? Vremenski tok konkursa

Otvaranje konkursa: Inicijativu započinjemo 11. juna 2024. godine.

Informativna sesija: Za sve zainteresovane, 26. juna 2024. od 10:00 do 12:00 časova održaćemo razgovor o ovom konkursu, ali i o dodatnim edukativnim sadržajima i materijalima koji mogu podstaći primenu prirodom-inspirisanih rešenja u obrazovanju. Ovaj razgovor održaćemo u Skadarliji (ul. Skadarska 40c), u prostoru Kanvas. Prijave za Info sesiju obavljaju se putem sledećeg linka: https://forms.gle/cyu9X2hkexjNs5B8A

Rok za prijavu zelene inicijative: 20. jul 2024. godine.

Informacija o izboru 5 škola u kojima će biti održane radionice: 15. avgust 2024. godine (uz eventualne posete CEUS tima školama, ukoliko su potrebna neka pojašnjenja).

Održavanje 5 radionica ko-kreacije: tokom septembra i oktobra 2024. godine.

Izbor 3 škole za sprovođenje ozelenjavanja: najkasnije do 31. oktobra 2024. godine.

Sprovođenje inicijativa: Jedna inicijativa mora biti sprovedena tokom novembra 2024. godine, dok preostale dve mogu biti sprovedene do proleća 2025. godine.

3.    KAKO ĆE BITI NAPRAVLJEN IZBOR? Kriterijumi i nagrade

Nakon pristiglih prijava, stručni tim CEUS-a (Ana Mitić-Radulović, Ana Simić, Katarina Samurović i Milja Vuković) i saradnika sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu izabraće 5 škola za organizaciju i održavanje radionica ko-kreacije na osnovu:

  • Karakteristika predloženog prostora i predloženog rešenja;
  • Prethodnog iskustva škole u zelenim inicijativama;
  • Idejama integrisanja prirodom-inspirisanog rešenja u obrazovni proces.

Od ovih 5 škola se očekuje da opredele odeljenje/a i nastavnika/e sa kojima bi se radila ko-kreacija, a za mlađe razrede – dobrodošli su i roditelji!

Nakon održanih radionica, a na osnovu ideja i želja dece i ostalih učesnika – biće urađeni projekti, sa pojednostavljenim predmerima i predračunima, te će biti izabrano 3 škole u kojima će se izvesti intervencije u vrednosti do 2.500,00 evra, na osnovu:

  • Sprovodivosti inicijative u odnosu na raspoloživo vreme i budžet;
  • Motivaciji učenika i nastavnog osoblja da se uključe u proces izrade i održavanja rešenja;
  • Uticaju rešenja na širu zajednicu i potencijala uključivanja roditelja, komšiluka, itd.

4.    O organizatoru inicijative, projektu NBS EduWORLD i o finansiranju rešenja

CEUS je strukovno udruženje koje već više od 5 godina aktivno učestvuje u promociji i neformalnoj edukaciji na temu prirodom-inspirisanih rešenja u Beogradu i Srbiji, prenoseći stečeno znanje iz praksi drugih gradova i organizacija širom sveta. Ovom prilikom, kroz projekat NBS EduWORLD i uz pomoć mnogih partnera, želimo sa Vama da podelimo znanje, edukativne materijale, ali i da započnemo dobre lokalne prakse.

Projekat NBS EduWORLD finansiran je kroz evropski razvojno-istraživački okvir Horizon Europe, a okuplja 16 partnera iz različitih država i sektora, sa idejom stvaranja snažnijih i otpornijih zajednica, i podsticanja sinergija između edukatora, donosilaca odluka, planera, inženjera, istraživača i kompanija koje promovišu zdravije i zelenije gradove i prirodom-inspirisana rešenja.    

Ovaj konkurs je CEUS osmislio, organizovao i sprovodi kroz rad na projektu NBS EduWORLD. Samo izvođenje zelenih rešenja finansiraće se delimično kroz donaciju Fondacije Hajnrih Bel (Heinrich-Böll-Stiftung), a delimično kroz naknadu koju će CEUS dobiti od kompanije MPC Properties, za organizaciju dečijih edukativnih radionica u okviru projekta “Grad ima drugo lice: pčele, drveće i ptice!”