Poziv za mlade arhitekte

Služba glavnog urbaniste Grada Beograda, uz podršku Društva arhitekata Beograda, raspisala je 18. decembra 2019. godine Poziv za mlade arhitektonske i transdisciplinarne timove za kvalifikaciju za izradu idejnog rešenja dela područja Linijskog parka u Beogradu. Rok za prijave bio je 28. januar, a pristiglo je 28 prijava.

ŠTA OVAJ POZIV NIJE ŠTA OVAJ POZIV JESTE
⊗  nije arhitektonsko-urbanistički konkurs;

⊗  nije anonimni konkurs;

⊗  nije javna nabavka i ne podleže ni jednom važećem zakonu;

⊗  nije poziv za jedinstveno, celovito autorsko rešenje…

√  jeste namera da se promoviše rad mladih arhitekata i/ili transdisciplinarnih timova;

√  jeste težnja da se usklade strateški planovi uprave, želje i potrebe građana, kreativne ideje mladih profesionalaca i volja i mogićnosti privatnih investitora;

√   jeste eksperiment ko-kreacije i testiranje kolaborativnog planiranja i dizajna…