LABORATORIJA?

Beogradska živa urbana laboratorija je poligon za uspostavlanje saradnje i stvaranje sinergija za planiranje, dizajn i sprovođenje ekoloških, zelenih, prirodom-inspirisanih rešenja za aktuelne izazove u razvoju grada. Ova platforma okuplja građane, predstavnike uprave, kulturno-obrazovne institucije, akademiju, potencijalne investitore, privredu i ostale zainteresovane strane u cilju što boljeg informisanja, što efikasnije komunikacije i podsticanja inovacija kroz ko-kreaciju.

Postupak “žive urbane laboratorije” je savremeni metod planiranja razvoja grada… Pročitajte više!

LINIJSKI PARK

U subotu, 5. juna 2021. godine, u toku javnog uvida u PDR za linijski park – Beograd, organizovali smo JAVNU DISKUSIJU: prezentaciju Nacrta plana i razgovor sa građanima:

Izmeštanjem pruge oko Kalemegdana i prenamenom saobraćajnih u zelene površine javne namene, formirani su uslovi da dragoceni javni prostor u centralnoj gradskoj zoni dobije sadržaj gradskog parka. U skladu sa odlukom Skupštine Grada Beograda iz septembra 2018. godine, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda inicirala je izradu Plana detaljne regulacije (PDR) za ovo područje, koji trenutno izrađuje Urbanistički zavod Beograda. Područje PDR Linijski park u Beogradu obuhvata prostor dela koridora stare železničke pruge u okviru teritorije GO Stari grad i GO Palilula, od Beton hale do Pančevačkog mosta, u dužini od 4.6 km.

Kroz rad na međunarodnom istraživačko-razvojnom projektu PAMETNI gradovi (eng. CLEVER Cities), strukovno udruženje CEUS podržava planiranje ovog značajnog prostora kroz postupak ko-kreacije, na demokratski, otvoren i participativan način, uz primenu pristupa žive urbane laboratorije i prirodom-inspirisanih rešenja. Stoga je pokrenut čitav niz akcija koje su uključile i angažovale građane i različite stručnjake još u ranoj fazi izrade ovog planskog dokumenta – i pre ranog javnog uvida, a komunikaciju i ko-kreaciju konstruktivnih predloga nastavljamo u svim fazama. Pogledajte najavu Radionice za građane, održane u februaru 2020. godine u Dorćol Platzu, kojoj je prisustvovalo preko 130 učesnika.

Tokom pripreme Nacrta plana detaljne regulacije za linijski park, organizujemo  razgovore sa građanima i stručnjacima na konkretne teme. Pogledajte našu poslednju javnu tribinu održanu u okviru globalnog online festivala The Nature of Cities, 26. februara 2021. godine na temu: Izazovan put ka ko-kreaciji: Kako integrisati prirodom-inspirisana rešenja u planiranje i javne politike u Srbiji?

Pozivamo vas da se uključite u planiranje budućeg Linijskog parka upisivanjem svojih komentara, potreba, želja i ideja na mapi ovog prostora:

Pročitajte više

VESTI

Javni uvid u Nacrt PDR-a za linijski park – Beograd

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda oglasio je danas JAVNI UVID u NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA LINIJSKI PARK – BEOGRAD, GO STARI GRAD I PALILULA, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu!  JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave u Ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) od …

Mapa puta za prirodom-inspirisana rešenja

U okviru projekta CLEVER Cities, izrađena je Mapa puta za pilot primenu prirodom-inspirisanih rešenja u PDR-u za Linijski park. Izveštaj je pripremljen u skladu sa obrascem koji su osmislili naši partneri iz Grada Malmea i evropskog sekretarijata organizacije ICLEI i na engleskom je jeziku. Do 2023. gdoine pripremićemo i Plan sprovođenja prirodom-inspirisanih rešenja, kao i …

KONTAKT

Prijavite na naš Newsletter ili se pridružite Beogradskoj živoj urbanoj laboratoriji!

Želim da dobijam informacije o aktivnostima BELLAB-a

* indicates required

Ukoliko želite da se aktivno uključite u rad BELLAB-a, kao član Partnerstva za urbane inovacije, kontaktirajte nas!

Centar za eksperimente i urbane studije
Dalmatinska 70, Beograd, SRBIJA
ana.mitic-radulovic@ceus.rs