Predate sugestije u okviru ranog javnog uvida Plana detaljne regulacije za linijski park – Beograd

U sredu, 13. maja, objavljen je rani javni uvid povodom izrade PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA LINIJSKI PARK – Beograd, gradske opštine Stari grad i Palilula.

U ovom kontekstu, CEUS je 22. maja organizovao virtuelni sastanak za građane putem ZOOM aplikacije, koji je okupio 25 učesnika i proizveo veoma konstruktivnu diskusiju.

CEUS je pre ranog javnog uvida ovog PDR-a organizovao i druge konsultativne procese sa stručnom i širom javnošću:

  • Prvi sastanak Partnerstva za urbane inovacije, 18.11.2019. godine, kome je prisustvovalo oko 60 učesnika iz 35 institucija;
  • Prvu fokus grupu za predstavnike obrazovnih, kulturno-obrazovnih i sportsko-rekreativnih institucija iz susedstva, 17.12.2019. godine, kojoj je prisustvovalo 15 učesnika;
  • Upitnik za građane na temu sadržaja, aktivnosti i ambijenata budućeg Linijskog parka, na koji je od 25.12.2019. do 15.03.2020. godine odgovorilo preko 570 ispitanika;
  • Drugu fokus grupu za predstavnike gradskih i republičkih organa, javnih preduzeća i ostalih organizacija, akademije, strukovnih organizacija i malih i srednjih preduzeća, kao i institucija nacionalnog nivoa, 21.01.2020. godine, kojoj je prisustvovalo 35 učesnika iz 20 institucija;
  • Panel diskusiju i radionicu za građane, 12.02.2020. godine u Dorćol Platz-u, kojima je prisustvovalo preko 130 učesnika;

Detaljne rezultate svih ovih procesa u formi sugestija za izradu nacrta plana, a na osnovu svih iznetih ideja, predloga, postavljenih pitanja i sprovedenih diskusija, predali smo Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda u postupku ranog javnog uvida 27. maja 2020. godine  u predmetu broj IX03 350.12-459.