LABORATORIJA

Postupak “žive urbane laboratorije” je savremeni metod planiranja razvoja grada u saradnji sa građanima, ali i brojnim zainteresovanim stranama iz različitih sektora. Ovakav postupak se najčešće koristi za kompleksne projekte koji treba da doprinesu odgovoru na globalne izazove, poput ublažavanja posledica klimatskih promena, smanjenje zagađenja vazduha, očuvanju i pospešivanju biodiverziteta… i upravo se ovaj postupak trenutno testira u Beogradu, u procesu planiranja Linijskog parka, na mestu bivše železničke pruge od Beton Hale do Pančevačkog mosta.

U prvoj fazi ovog postupka, zajednički su se istraživali i mapirali izazovi i potrebe: kroz elektronski upitnik za građane o sadržajima budućeg parka, dve fokus grupe, otvorenu radionicu za građane i javne elektronske konsultacije uoči ranog javnog uvida. Informacije i rezultati ovih procesa mogu se detaljno pregledati na platformi bellab.rs.

Trenutno je u toku faza eksperimentisanje, kroz stvaranje prototipa predloženog rešenja – u vidu idejnih rešenja deset „zona“ budućeg parka, koje je kreiralo deset mladih arhitektonskih i transdisciplinarnih timova. Očekuje nas testiranje i unapređenje prototipa, kroz niz javnih događaja koji će omogućiti dijalog i kokreaciju, kao što su javna izložba, prezentacija svih timskih rešenja, ali i niz stručnih razgovora o planiranju zdravog i održivog grada.

U poslednjoj fazi, očekujemo evaluaciju idejnog rešenja i sprovođenje konačnog rešenja kroz usvajanje plana detaljne regulacije, a zatim i stvaranje budućeg parka kao nove zelene oaze Beograda.