Održan trening o zelenoj infrastrukturi i prirodom-inspirisanim rešenjima kao strateškim odgovorom na izazove u gradskim sredinama”

U neobično toploj pretprazničnoj atmosferi (i meteorološki, i društveno), 26. i 27. decembra 2023. godine, CEUS je, u saradnji sa UNEP-om i UN Habitat-om, održao trening o zelenoj infrastrukturi i prirodom-inspirisanim rešenjima kao strateškim odgovorom na izazove u gradskim sredinama, za predstavnike centralnog nivoa uprave, lokalnih samouprava, javnih preduzeća, ali i stručnjake u oblasti planiranja i projektovanja.

Okupili smo zaposlene u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvu zaštite životne sredine, Sekretarijatu za zaštitu životne sredine Grada Beograda, Sekretarijatu za saobraćaj Grada Beograda, Službi glavnog gradskog urbaniste Beograda, Urbanističkom zavodu Beograda, JKP-u “Zelenilo Beograd”, Gradskom zavodu za javno zdravlje, Udruženju pejzažnih arhitekata Srbije, Šumarskom fakultetu UB, Arhitektonskom fakultetu UB, Institutu za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta UB, WWF Adria, privatnim projektantskim biroima iz Beograda, IT kompaniji iz Pariza Natural Solutions, neformalnoj grupi Divlji Beograd, ali i UNEP-u i UN-Habitat-u. 

Trening je vođen kroz tri modula, koji su analizirali integrisanje prirodom-inspirisana rešenja u javne politike, u urbanističko planiranje, ali i uticaj ovakvih rešenja na kvalitet vazduha i javno zdravlje.

Svi moduli predstavljeni su kroz kratka teorijska i konceptulna predavanja i studije slučaja, koji su rezultat istraživačkog rada na projektu “Prirodom-inspirisana rešenja za unapređenje kvaliteta vazduha u gradovima u regionima Zapadnog Balkana i Centralne Azije i povećanu otpornost na Covid-19”. Ovaj projekat sprovodi Program Ujedinjenih nacija za životnu sredine (UNEP), u partnerstvu sa UN Habitat-om, uz podršku Razvojnog fonda Ujedinjenih nacija. Projekat je regionalnog karaktera, te ima za cilj da unapredi kapacitete Srbije, Kirgistana i Tadžikistana da podrže zdrav život u urbanim sredinama i upravljanje kvalitetom vazduha kroz prirodom-inspirisana rešenja.

Ključne tačke treninga bile su upoznavanje učesnika sa:

– konceptom prirodom-inspirisanih rešenja, njihovom primenom u različitim kontekstima i za rešavanje različitih društvenih izazova;

– postojećim strateškim i programskim okvirom koji prepoznaje i/ili integriše prirodom-inspirisana rešenja na nacionalnom i lokalnom nivou; 

– postojećim i potencijalnim načinima za integrisanje prirodom-inspirisanih rešenja u prostorne i urbanističke planove, kroz primenu alata poput ekološkog indeksa ili neto dobiti za biodiverzitet, ali I upoznavanje sa konkretnim primerima dobre prakse  u Srbiji;

– primeni prirodom-inpirisanih rešenja u funkciji unapređenja kvaliteta vazduha u urbanim sredinama, uticajima i efektima ovih rešenja na poboljšanje javnog zdravlja i blagostanja građana, I upoznavanje sa sistemima za praćenje i vrednovanje (evaluaciju) efekata primenjenih rešenja i javnih politika.

Posebno nam je drago što je trening bio vrlo interaktivan, pa su često pokretane diskusije, kao i razmena ideja, mišljenja i praktičnih rešenja za integrisanje prirodom-inspirisanih rešenja u lokalne planove, politike, programe i projekte, koje su učesnici sami prepoznali u svojim lokalnim sredinama. Verujemo da je ovom prilikom započet veoma značajan dijalog između lokalnih aktera, kako iz Grada Beograd, tako i među predstavnicima gradskih uprava i stručnjaka koji dobro poznaju prilike  u drugim lokalnim sredinama Srbije, kao što su Kragujevac, Niš, Kraljevo, Valjevo, Aranđelovac…

Nacrt dnevnog reda možete pogledati u nastavku kao i delić atmosfere na samom treningu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *