Predate sugestije u okviru ranog javnog uvida Plana detaljne regulacije za linijski park – Beograd

U sredu, 13. maja, objavljen je rani javni uvid povodom izrade PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA LINIJSKI PARK – Beograd, gradske opštine Stari grad i Palilula.

U ovom kontekstu, CEUS je 22. maja organizovao virtuelni sastanak za građane putem ZOOM aplikacije, koji je okupio 25 učesnika i proizveo veoma konstruktivnu diskusiju.

CEUS je pre ranog javnog uvida ovog PDR-a organizovao i druge konsultativne procese sa stručnom i širom javnošću:

  • Prvi sastanak Partnerstva za urbane inovacije, 18.11.2019. godine, kome je prisustvovalo oko 60 učesnika iz 35 institucija;
  • Prvu fokus grupu za predstavnike obrazovnih, kulturno-obrazovnih i sportsko-rekreativnih institucija iz susedstva, 17.12.2019. godine, kojoj je prisustvovalo 15 učesnika;
  • Upitnik za građane na temu sadržaja, aktivnosti i ambijenata budućeg Linijskog parka, na koji je od 25.12.2019. do 15.03.2020. godine odgovorilo preko 570 ispitanika;
  • Drugu fokus grupu za predstavnike gradskih i republičkih organa, javnih preduzeća i ostalih organizacija, akademije, strukovnih organizacija i malih i srednjih preduzeća, kao i institucija nacionalnog nivoa, 21.01.2020. godine, kojoj je prisustvovalo 35 učesnika iz 20 institucija;
  • Panel diskusiju i radionicu za građane, 12.02.2020. godine u Dorćol Platz-u, kojima je prisustvovalo preko 130 učesnika;

Detaljne rezultate svih ovih procesa u formi sugestija za izradu nacrta plana, a na osnovu svih iznetih ideja, predloga, postavljenih pitanja i sprovedenih diskusija, predali smo Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda u postupku ranog javnog uvida 27. maja 2020. godine  u predmetu broj IX03 350.12-459.

Izložba radova po Pozivu za kvalifikaciju za izradu idejnog rešenja dela područja Linijskog parka

U organizaciji Službe glavnog urbaniste grada Beograda održaće se izložba svih pristiglih radova po Pozivu mladim profesionalnim timovima za kvalifikaciju za izradu idejnog rešenja dela područja Linijskog parka u Beogradu, u sredu, 26.02.2020. godine od 12h, u Sali Amerikana Doma omladine Beograda, u ulici Makedonska 22/IV. Tokom izložbe, koja će trajati od 12 do 14 časova, pred predstavnicima medija, učesnicima poziva i drugim zvanicama, na svečanoj ceremoniji biće objavljeno 10 pobedničkih timova.

Panel i radionica na temu Linijskog parka, 12.02.2020. od 17:00, Dorcol Platz

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na prvi javni događaj projekta CLEVER Cities u Beogradu: panel-diskusiju i otvorenu radionicu za građane, koje će se održati u sredu, 12. februara u Dorćol Platz-u, u Ul. Dobračinoj 59b, od 17:00 do 19:00 časova.

Dođite da razgovaramo o budućnosti našeg grada, a obratiće nam se i partneri iz različitih evropskih gradova i podeliće sa nama svoja iskustva u primeni prirodom-inspirisanih rešenja.

Radionica će se sastojati od tri tematske i prostorne celine, kojima će građani moći slobodno da prilaze i da daju svoje doprinose, svojim tempom i u skladu sa svojim interesovanjima.

Učešće na ovom skupu može se prijaviti putem sledećeg formulara: https://forms.gle/R7Us95sFGrcwFmbz8.

Dođite da se upoznamo, dođite da se družimo – radujemo se susretu i ko-kreaciji ovog značajnog gradskog prostora sa Vama!

Oglašen rani javni uvid za PGR šinskih sistema u Beogradu, sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda oglasio je RANI JAVNI UVID povodom izrade PLANA GENERALNE REGULACIJE ŠINSKIH SISTEMA U BEOGRADU, SA ELEMENTIMA DETALJNE RAZRADE ZA I FAZU PRVE LINIJE METRO SISTEMA.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave u Ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) od 3. februara do 6. marta 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Informacije o predloženim rešenjima zainteresovanim licima davaće predstavnik Urbanističkog zavoda utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova.

Tekst elaborata, kao i grafika, mogu se pregledati i u elektronskoj verziji ovde. U zoni budućeg Linijskog parka predviđene su tri metro stanice: Luka Beograd, Dunav stanica i Pančevački most.

Svi zainteresovani mogu tokom ranog javnog uvida svoje reakcije na planirana rešenja dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda u pisanoj formi, na pisarnici u Ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 6. marta 2020. godine.

 

Druga fokus grupa projekta PAMETNI gradovi: potencijali i ograničenja budućeg Linijskog parka

Predstavnici 20 institucija  Partnerstva za urbane inovacije sastali su se 21. januara kako bi razgovarali o potencijalima i ograničenjima budućeg Linijskog parka na Dorćolu.

Vrlo stručno se diskutovalo o brojnim temama od značaja za ovaj prostor: problemu regulacije dela obale i nedostatku objekata zaštite od hiljadugodišnjih voda u zoni oko Kule Nebojša, postojanju prirodnih retenzija iz prošlosti i istorijske marine, zakonskoj obavezi arheoloških istraživanja i izrade konzervatorsko-restauratorskih projekata za bedeme Beogradske tvrđave, kulturnom potencijalu koje treba aktivirati, potrebi za istraživanjem zagađenosti zemljišta i (bio)remedijacijom, mogućnosti proširenja područja parka ka Adi Huji, prioritetima i projekcijama budućih kretanja, ograničenjima u definisanju sadržaja na javnim zelenim površinama, itd.

Sledeći skup biće otvoren za javnost, a održaće se 12. februara 2020. godine u Dorćol Platz-u od 17:00 časova.  Tada će nam se obratiti i naši partneri sa CLEVER Cities projekta iz Hamburga, Londona i Milana i podeliće sa nama svoja iskustva u primeni prirodom-inspirisanih rešenja u svojim gradovima.

Javna prezentacija poziva za mlade u četvrtak, 16. januara

Grad Beograd – Služba glavnog urbaniste Grada Beograda obavestila je preko sredstava javnog informisanja zainteresovane  za javnu prezentaciju Poziva mladim profesionalnim timovima za kvalifikaciju za izradu idejnog rešenja dela područja Linijskog parka u Beogradu o vremenu i mestu održavanja skupa: u četvrtak  16.01.2020. godine u 10 časova u velikoj sali zgrade Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije 1 na XX spratu u Beogradu.

Prezentaciji je prisustvovalo oko 50 mladih arhitekata, planera i inženjera zainteresovanih za poziv, koji su čuli osnovne informacije o integrisanom planiranju koje se očekuje u ovom postupku i o principima prirodom-inspirisanih rešenja. Kroz pitanja i odgovore ohrabreni su da formiraju transdisciplinarne timove i da kreativno pristupe pripremi svojih prijava za kvalifikaciju za izradu idejnog rešenja ovog značajnog gradskog prostora.

 

Pozvani mladi arhitektonski i transdisciplinarni timovi da kreiraju Linijski park

Služba glavnog urbaniste Grada Beograda, uz podršku Društva arhitekata Beograda, raspisala je 18. decembra Poziv za mlade arhitektonske i transdisciplinarne timove za kvalifikaciju za izradu idejnog rešenja dela područja Linijskog parka u Beogradu.

Cilj ove inicijative je afirmisanje mladih profesionalaca, podsticanje timskog  i transdisciplinarnog rada, ali i pronalaženje kreativnih, savremenih i inovativnih rešenja za nove javne prostore Beograda.

Više o ovom pozivu možete pogledati ovde.